Östra Vallgatan och Brunnsgatan, pågående VA-arbeten

VA SYD förnyar dricksvattenledningar och separerar dag- och spillvattenledningar på Brunnsgatan och Östra Vallgatan. Arbetet startade i april 2019 och beräknas att vara klart under mars 2020. Läs mer om arbetet på VA SYDs webbsida, se länk i den relaterade informationen nedan!

Kartan visar trafikpåverkan under tiden ledningsarbetet pågår. För information om projektet, se länk till VA SYDs webbplats nedan.

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se