Spårvägsarbeten 2017-2020

Lund byggs ut med en ny stadsdel i nordöst, Brunnshög. Mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS på Brunnshög ligger kommunens mest arbetsplatstäta område, vilket genererar många resor varje dag. Som ett led i kommunens arbete för ett hållbart transportsystem och för att försörja stadsdelen Brunnshög med ett hållbart, kapacitetstarkt och yteffektivt transportalternativ byggs nu en drygt fem kilometer lång spårväg mellan Lund C och ESS. Arbetet startade våren 2017 och beräknas vara klart under 2019.

spårvagn illustration

Linjen, där spårvägen senare ska gå, ligger i det mest arbetsplatstäta området i Lund, vilket påverkar trafiken i området med avstängningar och omledningar under drygt två år.

Här hittar du den senaste bygginformationen om spårvägsbygget.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se