Raffinadgatan

Raffinadgatan på Sockerbruksområdet ska under hösen 2019 färdigställas med gångbanor på västra och östra sidan samt en trappa mellan Raffinadgatan och Kung Oskars väg. Det är trångt om utrymmet med mer än ett byggprojekt på samma gata och tidplanen av Raffinadgatan anpassas till denna logistik.

Raffinadgatan
Marken närmast husen tillhör fastigheternas tomtmark men gatumarken byggs och förvaltas av kommunen. Raffinadgatan ska förbindas med Kung Oskars väg med en trappa invid bron.

Just nu

trappa raffinadgatan
2019-11-22
Nu dröjer det inte länge innan trappan mellan raffinadgatan och Kung Oskars väg är klar. Den platsgjutna trappan är klar men kan inte öppnas innan trappräcket monterats. Detta pågår nu och beräknas att vara klart senast mitten av nästa vecka. Till projektet hör även trädgroparna p+å Kung Oskars väg. De sista två kommer också att vara klara nästa vecka.

Trappbygge mellan Raffinadgatan och Kung Oskars väg

2019-10-15
Den platsgjutna trappan upp till Kung Oskars väg har tagit form.

Trappa platsgjuts mellan Raffinadgatan och Kung Oskars bro

2019-09-24
Trappan upp till Kung Oskars bro platsgjuts.

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se