Nordsydliga cykelstråket Etapp 4 - Kyrkogatan

Nordsydliga cykelstråket utgörs av Stora Södergatan, Stortorget, Kyrkogatan och Bredgatan och är ett stråk i nordsydlig riktning genom Lund. Det används dagligen av mellan 3000 och 4800 cyklister, det varierar något beroende på delsträcka. Sträckan är under ombyggnad för att anpassa gatumiljön för bättre komfort och säkrare trafikmiljö - samtidigt som stadsmiljön får ett lyft.

Vi bygger i befintlig miljö och behöver därmed anpassade lösningar, som tar hänsyn till den plats som finns och de funktioner som kräver plats.

Ombyggnationen har delats upp i etapper och tidsmässigt fördelats över några år. Den etapp vi snart ska börja arbeta med är den fjärde i ordningen och utgörs av en del av Kyrkogatan.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kyrkogatan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se