Ledningsarbete på Brunnsgatan och Östra Vallgatan

VA SYD lägger om ledningar på Brunnsgatan och Östra Vallgatan. För mer information om arbetet, vänligen gå in på VA SYDs webbplats för mer information, se länk i den relaterade informationen.

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se