Byggator för Stångby Väster II

I området Stångby Väster II har vi nu kommit till utförandeskedet. Det innebär att vi bygger det vägnät som dels behövs för att få bebyggelsen på plats, dels behövs för infrastrukturen under mark. Byggstart kommer med stor sannolikhet att ske under vintern 2018/2019.

 
Mellan Prästängsskolan och bostadsområdet Stångby Väster I ska det anläggas så kallade byggator.

Just nu

2018-08-30
Under dagen har vi emottagit ett överprövande av tilldelningsbeslutet gällande entreprenad. Detta medför en försening av beräknad byggstart i september med cirka tre månader.

linje

Bakgrund

Stångby är ett av Lunds kommuns största exploateringsområden. Stångby Väster I och Stångby Öster I är redan byggda. Näst på tur för ett utförande står Stångby Väster II. Området är stort, vilket även avspeglar sig i antalet byggator. Projektet har därför delats in i tre olika etapper.

Information

Denna sida är under uppbyggnad och kommer med tiden att ge dig som vill följa projektet möjlighet att göra det här. Frågor om projektet kan ställas till kommunikatör på tekniska förvaltningen via e-post: charlotta.lenninger@lund.se .

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se