Vi behöver arbeta om den infrastruktur som ligger under mark, för att den ska vara rätt dimensionerad för dagens behov. Dels bygger vi tätare, och ofta på vad som tidigare varit grönområden. Dels har klimatförändringarna inneburit att det kommer mer nederbörd åt gången. Var dagvattnet ska ta vägen, utan att det samlas för mycket av det på ett och samma ställe, har därför blivit nutidens utmaning för städerna. I Lund prövar vi en del olika metoder för att fördröja vattnet.

Baravägen 2019
Baravägen ligger i en svag sluttning och har en sträng av gräs som löper längs vägen. I denna grässträng ska en "trappa" med stopp i vattnets färdriktning byggas. När arbetet är klart kommer ingenting att synas ovan mark, mer än den gröna strängen som kommer att besås med låga ångsväxter.

Blågrönt system på Baravägen Under projektets första dagar drar vi om och kopplar ledningar.

Projektet

På en del av Baravägen, mellan Sofiavägen och Margaretavägen, kommer Lunds kommun i samarbete med VA SYD att anlägga ett så kallat "blågrönt" system. Blått står för vatten och grönt står för biologiskt. I den pågående förtätningen  av staden blir det allt mindre plats för vatten och djurliv. Lunds kommun prövar därför olika lösningar för vattenfördröjning och miljöer för insektslivet. 
 
Byggtid:

Start: 9 september
Beräknas klart: mitten av november

Trafik under byggtid:
i ett körfält kommer frakomligheten att vara begränsad på grund av utrymmet som krävs för våra maskiner. Det andra körfältet kommer dock att vara öppet.
 
Entreprenör: Markentreprenad

 

 

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se