Trafik- & gatubyggprojekt i Lund

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun bygger nya och bygger om befintliga gator, gång- och cykelbanor och torg.

Det byggs på flera platser i kommunen just nu och vissa arbeten påverkar framkomligheten. Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt - för fotgängare och för cyklister.  

Tänk på att det inte alltid är kommunen som utför arbeten. Informationen du söker kan finnas hos till exempel VA SYD, Kraftringen eller Trafikverket. 

 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/gatuarbete

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se