Årets asfalteringsarbeten

När paneringen för asfalteringsarbeten 2020 är klar kommer du att hitta den här

linje

Aktuellt just nuasfalteringsarbete fotografi
Värme och mindre trafik gör sommaren och hösten lämpliga för vägarbeten och asfaltering.

Det är svårt att utföra vägarbeten utan att störa alls. Vi försöker arbeta så snabbt och smidigt det är möjligt. På några sträckor med särskilt mycket trafik görs arbetet på natten, både för att påverka trafiken så lite som möjligt och för att öka säkerheten för de som arbetar.

Tidigare arbeten

2018 året asfalterade vi färre men större vägar än normalåret. 2019 hade vi ett stort antal gator och gång- och cykelbanor. Detta beror på att vi har nya grävningsbestämmelser, som medför att kommunen själv färdigställer efter att ledningsägare har haft ett grävningsarbete. På det viset kan vi samordna leveranserna av asfalt och de geografiska områden vi asfalterar i, ett smartare och mer ekonomiskt sätt att jobba. 

Karta över sträckorna

Det är inte alltid vi asfalterar en hel väg, ibland är det bara del av gatan. Maskiner kan tillfälligt behöva ställas upp på annan gata än den som asfalteras och uppbrutna asfaltmassor behöver en kortvarig lagringsplats, och det är inte alltid möjligt att ange i förväg vilka platser som är aktuella. Arbetet med att göra kanter och infarter snygga görs inte alltid samtidigt som asfalteringen, men vi kommer tillbaka och tar hand om detaljerna!

Asfalteringsprogram

Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se