Trafik och gator

Välkommen till Trafik och gator

Här hittar du Lunds kommuns ny- och ombyggnationer av gator, torg, gång- och cykelbanor. För närvarande pågår många arbeten i staden, vilket påverkar vägval och framkomlighet. Avstånd har stor betydelse för framförallt fotgängare och cyklister. Så långt det går försöker vi därför hålla passager förbi vägarbetsplatserna öppna för dessa trafikslag.

Observera att det inte alltid är kommunen som gräver i gatan. Informationen du söker kan finnas hos till exempel VA SYD, Kraftringen eller Trafikverket. Du hittar länkar till dessa organisationers webbplatser nedan på sidan.

  

På vår interaktiva trafikkarta visas de arbeten eller händelser som har trafikpåverkan. Klicka på bilden ovan och zooma in för att få mer detaljerad information. Observera att kartan visar fler arbeten än kommunens egna projekt.

 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/trafik

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se