Trafik och gator

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun ansvarar bland annat för kommunens gator och reglerar trafik.

Vi bestämmer gatornas utformning, vi ser till att infrastrukturen fungerar och vi uppmuntrar till hållbara resor. Se sidorna i menyn för mer detaljerad information. 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/trafik

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se