Gräva och schakta

-

Du ansöker om grävningstillstånd och lämnar in trafikanordningsplan via e-tjänsten, se länken längre ner på denna sida under rubriken ”Relaterad information”. Det tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för oss att handlägga din ansökan. Du får inte påbörja arbetet under tiden; det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet.

Enligt Skatteverkets regler anses grävningstillstånd inte utgöra myndighetsutövning och avgiften är därför belagd med moms.

Nå alla ledningsägare med Ledningskollen

Ledningskollen är en nationell webbtjänst där du som planerar att gräva kan få besked om vilka ledningsägare som har infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) nedgrävd på den plats där du vill gräva. En kontakt på Ledningskollen når alla ledningsägare som är med och du slipper ringa runt. Systemet hanterar din förfrågan om ledningsanvisning till alla som är berörda.

Särskilda regler och tillstånd för arbete i och intill spårvägen

Regler för arbeten intill spårvägen

Inom det markerade området - inom 4 meters avstånd från spårmitt ut mot gatan - krävs skyddsjording av arbetsmaskiner och material. Lyftkranar och grävmaskiner får inte svepa över spåret och lyftutrustningen ska spärras för att inte komma inom riskzonen. Illustration: Lunds kommun. 

Alla arbeten som utförs i närheten av spårvägen där det finns risk för att personal och maskiner kan komma i kontakt med kontaktledningen ska ha särskilt tillstånd från spårinnehavaren, Lunds kommun. Detta krav gäller även entreprenörer som uppför byggnadsställningar eller liknande utmed spårvägsanläggningen. Lyftkranar eller andra typer av lyftanordningar får inte lyfta eller svepa över spårområdet. Maskiner och ledande material som används i arbetet ska jordas enligt Lunds kommuns Elskyddsföreskrifter, se dokumentet nedan. 

Särskilda regler gäller även för dig som i närheten av spårvägen ska:
- fälla eller plantera träd;
- göra höga lyft med kranbil;
- montera byggställningar, och liknande.  

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se