Trekanten i Dalby

Den 17 juni öppnar Trekanten igen. Nya träd, mer plats för gående och cyklister och återanvänd gatsten från början av 1900-talet möter Dalbyborna.

Parken Trekanten ligger i centrala Dalby. Trekanten är i Dalby är en blommande och grönskande oas.

Framför allt är det gatorna kring Trekanten som byggts om med generösa trottoarer och plats för uteserveringar. Inuti parken har det tillkommit nya växter och ett stort antal vårlökar har planterats både i gräsmattan och i den nya upphöjda planteringsytan. Parken har också fått tillskott i form av marktäckande murgröna och ny lågmäld belysning. Trekanten har blivit en mer stillsam plats där upplevelsen av biltrafik har minskat och Dalbys historia lyfts fram.

Trekanten får ett vårdträd

I parkens södra spets har ett vårdträd planterats. Det är ett pagodträd, Sophora Japonica, som har ett sirligt bladverk och stora klasar med vita blommor. Trädets placering har en historisk koppling, då det tidigare har stått en kastanj på ungefär samma plats. 

Historisk gatsten har bevarats

Under ombyggnaden gjordes ett spännande fynd i en av gatorna. Direkt under asfalten i Lundavägen hittades ett lager av gammal gatsten. Upptäckten gjorde att Lunds kommun tog beslutet att återanvända gatstenen i Lundavägen-Tingsgatan.

Invigning utifrån rådande restriktioner

Under invigningen den 17 juni kl 13.30 blir det musik och tal. Invigningen anpassas och hålls under rådande restriktioner. 

Fakta Trekanten i Dalby

Trekanten har varit park sedan sekelskiftet 1900 och ligger precis i Dalby centrum. Parken är cirka 1 500 kvadratmeter stor.

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/trekanten