Södra Brunnshög färdigställs

Många hus i södra Brunnshög är klara och redan bebodda, medan andra fortfarande byggs. Största delen av vägnätet i området är byggator men i den takt väg- och gångbanor kan färdigställas, bygger kommunen klart.

 

Ritning färdigställande Södra Brunnshög mars 2020

Om byggprocessen

Innan byggnader kan uppföras ska marken terasseras, ledningssytem läggas och så kallade byggator anläggas. Byggatorna används sedan av byggtrafiken under tiden områdets byggnader kommer på plats. När den tunga byggtrafiken har upphört att köra på en gata är det möjligt att färdigställa körbana och gångbana samt plantera grönytorna enligt den standard som sedan ska gälla.

Åtgärder

I södra Brunnshög går byggtrafiken fortfarande på de flesta av gatorna men kommunen färdigställer där det går. I färdigställandet ingår förutom det nya toppskiktet även planteringsarbeten där det är planerat.

Entreprenör

Markentreprenad, Serviceförvaltningen, Lunds kommun

Kontakt

Medborgarcenter, tel: 046-359 50 00