Raffinadgatan färdigställs

Raffinadgatan i Sockerbruksområdet har legat som byggata under lång tid i avvaktan på att husbyggnationerna intill ska vara klara. Nu är det dags att färdigställa gatan till normal standard.

Raffinadgatan på Sockebruksområdet ska färdigställas under sommaren 2020

Åtgärder

Raffinadgatan med tillhörande gångbanor kommer att färdigställas under vår och sommar 2020. Arbetet startar med rivning och att sätta kantsten. Därefter läggs plattor för trottoarerna och asfalteras körbanan. Smågatsten kommer att sättas i enlighet med övriga området.

Tidplan

start: 27 april 
beräknas klart: 3 juli

Trafik under byggtid

Gångtrafikanter och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetet under hela byggtiden.
Motortrafiken kan periodvis bli helt eller delvis avstängd men endast under mycket kort tid.

Entreprenad

Markentreprenad, Lunds kommun

Kontakt

Medborgarcenter, lunds kommun: telefon 046 - 359 50 00

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se