Pendlarparkering i Veberöd

Pendlarparkeringar möjliggör att inte ta bilen mer än en del av resan. I Veberöd har behovet vuxit och vi anpassar nu en befintlig pendlarparkering för att kunna rymma fler bilar. Det kommer med andra ord att bli både enklare och smidigare att parkera i nära anslutning till bussen.

Ortofoto över Veberöd som visar parkeringsmöjligheter
Under byggtiden hänvisar vi till andra 24-timmarsparkeringar i Veberöd, till exempel på Norra Järnvägsgatan, Södra Järnvägsgatan, Idalavägen och parkeringsplatsen vid Coop.

Åtgärder

Tidigare har denna pendlarparkering upplevts som lite inofficiell och ett grundläggande syfte med arbetet är att ändra på detta. Vi kommer därför att bygga ut platsen för att bättre motsvara behovet och vi kommer vi att se över belysningen.

Tidplan

  • Start måndag 10 februari
  • Beräknas att vara klart torsdag 27 mars

Parkering under byggtiden

Under byggtiden hänvisar vi till andra 24-timmarsparkeringar i Veberöd. Parkeringstillstånd kommer att upprättas på Norra Järnvägsgatan mellan Fasanvägen och Orrespelsvägen. Här är det även nära till hållplatsen Försköningen. Fler platser finns på Idalavägen och på parkeringsplatsen vid Coop.

Entreprenör

Markentreprenad, Serviceförvaltningen, Lunds kommun

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se