Norra Ringen gång- och cykelbro

Gång- och cykelbron över Norra ringen i höjd med St Hans backar behöver renoveras. Under arbetet, som beräknas att ta åtta veckor att utföra, kommer ingen gång- eller cykeltrafik att vara möjlig, och fotgängare och cyklister som brukar använda bron leds om.

karta över gång- och cykelbro 20 över Norra Ringen
Under cirka åtta veckor kommer dem cyklar och går över bro 20 över Norra Ringen behöva använda andra vägar.

Åtgärder

I den totalrenovering av bron som ska ske kommer vi byta ut tätskikt, laga betongen, måla staket och belysningsstolpar och montera nya belysningsarmaturer.

Arbetet börjar med att riva befintligt toppskikt och laga betong. Därefter läggs ett nytt tätskikt och utförs målningsarbeten. När det är klart läggs det nya tätskikt och monteras de nya armaturerna. Slutligen återställer vi  toppskiktet med ny asfalt.

Tidplan

Start: vecka 10
Beräknas klart: vecka 18 

Trafik under byggtid

Under arbetets gång kommer inte fotgängare och cyklister att kunna använda bron, utan rekommenderas att ta annan väg. Vi ber om överseende för detta och tackar för tålamodet. 

Kontakt

Medborgarcenter: telefon 046 359 50 00