Multiplan Påskagänget

Vi bygger om bollplanen vid Påskagängets skola till en multiplan. Här blir det plats för bandy, basket, fotboll och handboll. Arbetet sker september-oktober 2021.

Illustration av multiplan vid Påskagängets skola i Dalby

 

I mitten bygger vi en bred bänk som också delar planen i två halvor. Vi sätter upp mer belysning och lägger ny asfalt med målade linjer och ytor.

Utanför planen kan du hänga och leka vid nya bänkar och hoppallar. På gångbanan målar vi en 60-metersbana. Det blir även en bättre plats att parkera cykeln på.

Det kommer förekomma byggtrafik på gång- och cykelbanan mellan bollplanen och skolgården. Vi arbetar med barnens trygghet i fokus och kommunicerar med elever vårdnadshavare och personal via Påskagängets skola.

Tidplan

Byggperiod: september-oktober 2021

Planen är stängd under hela byggtiden.

Entreprenad: Markentreprenad

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/multiplanpaskaganget