Mårtenstorget och Östra Mårtensgatan får kroggas

Senast det användes var då gatubelysningen drevs med gas. Nu återupplivar vi en del av det gamla gasledningssystemet för att kunna erbjuda klimatsmart, ledningsburen biogas till restaurangköken och uteserveringarna vid Östra Mårtensgatan och Mårtenstorget. Syftet med projektet är att på ett hållbart förlänga säsongen för uteserveringarna, och på så sätt bidra till en levande stadskärna.

 

gasdriven värmeanordning på uteservering
I samarbete med Kraftringen återupplivar kommunen det gamla gasledningssystemet som länge legat obrukat under Lunds stadskärna. Senast det användes var då gatubelysningen drevs med gas. 

Åtgärder 

Ett ledningsarbete ska utföras längs Östra Mårtensgatan och upp längs Mårtenstorgets västra sida, vidare längs torgets norra sida. Arbetet kommer i huvudsak att ske genom så kallad relining, där nya ledningar skjuts in i befintliga ledningar. Där det gamla ledningsnätet inte längre är helt och där anslutningar ska göras till fastigheterna vid torget, måste vi emellertid gräva. Med hänsyn till säsongen för uteserveringarna kommer vi att starta arbetet på Mårtenstorget.

Trafiken under arbetet

Relining innebär att det blir en begränsad påverkan på trafik och tillgänglighet. På de ställen där det är brott på det gamla ledningsnätet kommer vi att behöva gräva. Schakt kommer därför att ske på Östra Mårtensgatan under våren, då även trafiken kommer att stängas av under begränsad tid.

Tidplan

start: mars 2020
beräknas klart: augusti 2020

Kontakt

Lunds kommun, Medborgarcenter: 046-359 50 00
Kraftringen, Kundservice: 020-32 61 00

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kroggas

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se