Mårtenstorget och Östra Mårtensgatan får kroggas

Senast det användes var då gatubelysningen drevs med gas. Nu återupplivar vi en del av det gamla gasledningssystemet för att kunna erbjuda klimatsmart, ledningsburen biogas till restaurangköken och uteserveringarna vid Östra Mårtensgatan och Mårtenstorget. Syftet med projektet är att på ett hållbart förlänga säsongen för uteserveringarna, och på så sätt bidra till en levande stadskärna.

 

gasdriven värmeanordning på uteservering
I samarbete med Kraftringen återupplivar kommunen det gamla gasledningssystemet som länge legat obrukat under Lunds stadskärna. Senast det användes var då gatubelysningen drevs med gas. 

Aktuellt 

Grävning för nytt gasledning på Östra Mårtensgatan.
2020-06-25
Hela sträckan fram till Mårtenstorget/Bankgata beräknas att vara klar nästa fredag 3/7. Det innebär att själva anläggningen är klar, dock inte gatan där vi har behövt gräva. Groparna fylls först igen och asfalteras och efter 6-12 månader kommer villbaks för att återställa toppskiktet till normal standard. Detta gör vi för att gatan tar tid att sätta sig och vi kan efter att det gått en tid justera och sedan göra fint. Vi planerar att släppa på gas i ledningarna i slutet av augusti, efter att anläggningen har testats.

 
Mårtenstorget maj månad 2020, arbetet för kroggas pågår
Då det fanns en del saker kvar att utföra kunde inte delbesiktningen av torgytan gå igenom, utan kommer nu att ske i mitten av maj.

2020-05-11
Arbetet har de senaste två veckorna koncentrerats till Mårtenstorget men under tiden planeras för hur vi ska ta oss vidare på Östra Mårtensgatan. Som tidigare nämnt har det gamla gasledningsnätet skadats på sina ställen, vilket gör att vi inte kan använda oss av relaining där utan måste gräva. Varje grävning ska övervakas av arkeologer, som kan avbryta arbetet om tecken på arkeologiskt fynd finns. För att kunna gräva måste vi stänga av och leda om trafiken:

 • Onsdag 13 maj – tisdag 19 maj:
  Östra Mårtensgatan stängd mellan Stora Tomegatan och Östra Vallgatan. Trafiken går via Bankgatan-Mårtenstorget.
 • Onsdag 20 maj – onsdag 27 maj:
  Östra Mårtensgatan stängd mellan Stora Tomegatan och Laboratoriegatan. Trafiken till Laboratoriegatan går via Bankgatan-Mårtenstorget. Trafik till Tomegatan går via Östra Vallgatan.
 • Torsdag 28 maj – onsdag 3 juni:
  Östra Mårtensgatan stängd mellan Laboratoriegatan och Mårtenstorget. Trafiken går via Östra Vallgatan.

Förändringar i tidplan kan ske.

Grävning för nytt gasledningssystem på Östra Mårtensgatan.
På sina ställen är det gamla ledningssystemet avhugget och där måste vi först gräva och sedan borra oss fram. Vatten används för att skölja undan den jord som blir över vid borrningen.

2020-04-27
Serveringsytan på Mårtenstorget börjar att bli klar. Slutbesiktning för för denna del kommer att ske måndag 4 maj. Därefter ska ytan kunna tas i bruk. 

På Östra Mårtensgatan har vi nu kommit så långt som till mellan Östra vallgatan och  storaTomegatan. Vi kommer att arbeta oss fram kvarter för kvarter, då den gamla gasledningen på sina ställen är avhuggen och vi måste pröva oss fram. Vi räknar med att behöva gräva på fem-sex ställen till innan vi kan koppla in oss på torgytan.

Som alltid när vi gräver i stadskärnan måste arkeologer övervaka grävningen, för att kunna stänga av arbetet om vi i schakten skulle störa på ett arkeologiskt fynd.  

2020-04-08
Arbetet flyter på bra och håller tidplanen. Tider för hel avstängning för motortrafik på Östra Mårtensgatan, mellan Stora Tomegatan och Östra Vallgatan, har nu bestämts till 16/4-24/4. Motortrafik leds in mot torget via hänvisningsskyltar.

linje

Åtgärder 

Ett ledningsarbete ska utföras längs Östra Mårtensgatan och upp längs Mårtenstorgets västra sida, vidare längs torgets norra sida. Arbetet kommer i huvudsak att ske genom så kallad relining, där nya ledningar skjuts in i befintliga ledningar. Där det gamla ledningsnätet inte längre är helt och där anslutningar ska göras till fastigheterna vid torget, måste vi emellertid gräva. Med hänsyn till säsongen för uteserveringarna kommer vi att starta arbetet på Mårtenstorget.

Trafiken under arbetet

Relining innebär att det blir en begränsad påverkan på trafik och tillgänglighet. På de ställen där det är brott på det gamla ledningsnätet kommer vi att behöva gräva. Schakt kommer därför att ske på Östra Mårtensgatan under våren, då även trafiken kommer att stängas av under begränsad tid.

Tidplan

start: mars 2020
beräknas klart: augusti 2020

Kontakt

Lunds kommun, Medborgarcenter: 046-359 50 00
Kraftringen, Kundservice: 020-32 61 00

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kroggas

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se