Lund C, Clemenstorget

Under ett antal år framöver kommer Lund C att byggas om för att anpassas till dagens och framtidens resande. Projektet är omfattande och har därför delats upp i delprojekt. Först ut är Clemenstorget, som ska anpassas efter spårvägen och en tydligare koppling till tågtrafiken.

Här kan du välja om du vill läsa information om anläggningsarbetet på Clemenstorget och trafik under byggtiden, eller information om projektets bakgrund. Klicka på antingen bildlänken som heter Bygginformation eller Projektets bakgrund.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se