Korsningen Tornavägen-Tunavägen

Trafiksignalanläggningen i korsningen Tornavägen/Tunavägen har varit med länge och är nu utsliten. Även trafiksäkerheten för gångtrafikanter kan förbättras, varför vi nu byter ut trafiksignalanläggning och bygger in refuger i korsningen.

Planskiss över korsningen Tornavägen-Tunavägen efter ombyggnation

Åtgärder

● Korsningens trafiksignalanläggning byts ut

● Korsningen förses med refuger, en trafiksäkerhetsåtgärd för gående

Trafik under byggtid

Vägarna kommer att vara öppen med begränsad framkomlighet under hela byggtiden.


Tidplan

● start vecka 39

● beräknas klart senast vecka 48

Entreprenör

Markentreprenad, Lunds kommun

Kontakt

Medborgarcenter: 046 359 50 00