Koggen, Linero

I december 2020 startar byggarbetet i hörnan Sandbyvägen-Hugins väg. Projektet kallas för Koggen.

Ritning över projektet Koggen

Ritning över Koggen. Fram till april 2021 förbereds marken i hörnan Sandbyvägen-Hugins väg. Därefter kommer LKF att bygga flerfamiljshus här. 

Här ska LKF bygga ett 60-tal lägenheter i flerfamiljshus. Fram till april 2021 ska marken förberedas för de kommande husbyggnationerna. Markarbetet innebär borttagande av vegetation och schaktmassor. Den befintliga bullervallen ska flyttas och byggas om. Ett nytt bullerplank ska tillkomma och en ny vegetation ska planteras mot Sandbyvägen.

Markarbetet innebär att tunga transporter kommer att röra sig i området, något som kommer att medföra buller under byggtiden. 

Tid för markarbetet:

December 2020 - april 2021. 

Entreprenör:

Lunds kommuns markentreprenad. 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/koggen