Klimatskogen i Källby

Det ska vara nära till natur och saker man kan göra i naturen, var man än bor. Lundaborna ska få bättre möjligheter till rekreation, naturupplevelser, lek och möten inom gång- och cykelavstånd. I klimatskogen blir det nya gångstigar, lekmiljöer, fikaplatser med mera.

illustration av klimatleken
Illustrationen ger en uppfattning om vad som byggs i klimatskogen. Illustration: Maria Nilsson Fidler

Åtgärder

• Bättre underlag på gångar och stigar

• Grillplatser och picknickbord

• Lekmiljöer i skogen

• Cykelställ, papperskorgar

Tidplan

Beräknas klart: vinter 2021/2022

Entreprenör

Green Landscaping

Läs mer

Vill du veta mer om vad som händer i Källbyområdet?
Till Stadsbyggnadsprojekt i Källby 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/klimatskogen