Höje å, bro

Gångbron över Höje å är i dåligt skick. Den kommer därför att bytas ut under vår och sommar 2020.

Bron över Höje å före den nya bron kommit på plats.
Höje å har efter att ha tjänat sitt syfte under många år blivit mycket sliten. I stället för att restaurera den har det beslutas att den ska byggas om helt och hållet.

Aktuellt

Gång- och cykelbro över Höje å byggs om2020-06-04
Den gamla bron har rivits och den nya är på god väg att ta form.

Åtgärder

Det första som kommer att hända är att entreprenören etablerar sig på platsen. Därefter påbörjas arbetet med att riva den gamla bron och de gamla betongöverbyggnaderna. När detta är klart formas armering och gjuts lagerpallar innan montagearbetet av den nya bron kan starta. När den nya bron är klar återställs väg och pollare och avvecklas etableringen.

Tidplan

start: vecka 21
beräknas klar: vecka 27

Trafikpåverkan

Gång- och cykelvägen som går över bron kommer under arbetet att vara helt avstängd. Vi ber om överseende med detta och hoppas att ni som använder vägen kan hitta bra alternativ under tiden vi bygger om. För de som är boende i Flackarp rekommenderar vi en annan cykelväg, se karta nedan.

Omledningsväg vid ombyggnation av bro
Två arbeten påverkar framkomligheten vid Höje å. Det ena, markerat med a. i kartan är Trafikverkets arbete med fyra spår mellan Arlöv och Lund. Det andra är Lunds kommuns ombyggnation av gång- och cykelbro över Höje å. Boende i Flackarp rekommenderas att ta den väg som markerats med grönt i den nedra delen av kartan.

Entreprenör

Gatu- och väg Väst AB

Kontakt

Medborgarcenter, Lunds kommun
telefon 046 - 359 50 00

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se