Fjelievägen, nya hållplatslägen

Några busshållplatser ska flyttas från Vildanden till Fjelievägen. Detta sker i syfte att skapa en rakare linjedragning med kortare restid. Flertalet boende och verksamma i området kommer fortfarande att ha mindre än 400 meter till hållplatserna. I samband med denna åtgärd kommer trafiksäkerheten förbättras för cyklister och fotgängare som ska ta sig över Fjelievägen.

Nya hållplatser på Fjelievägen på karta

Åtgärder

  • Flytt av hållplatser från Vildanden till Fjelievägen
  • Anpassning av trafikmiljön på Fjelievägen, bland annat genom ramper för fartdämpning vid pasagerna över Fjelievägen och i korsningarna på sträckan.
  • Bredare refuger i korsningen Bondevägen/Vildgåsvägen samt i korsningen med Doppingvägen

Tidplan

start: vecka 42
beräknas vara klart: 2020/2021

Trafik under byggtid

Det kommer inte bli några omfattande problem med framkomlighet. Följ omledning och info på plats!

Kontakt

Medborgarcenter: 046 - 359 50 00

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fjelievagen