Fjelievägen, nya hållplatslägen

Några busshållplatser ska flyttas från Vildanden till Fjelievägen. Detta sker i syfte att skapa en rakare linjedragning med kortare restid. Flertalet boende och verksamma i området kommer fortfarande att ha mindre än 400 meter till hållplatserna. I samband med denna åtgärd kommer trafiksäkerheten förbättras för cyklister och fotgängare som ska ta sig över Fjelievägen.

 Nya hållplatser på Fjelievägen på karta

Aktuellt

  • Arbetet har blivit kraftigt försenat. Orsaken till detta är främst att vägkonstruktionen skiljer sig från normal standard och överbyggnaden måste göras om.
  • Nu återstår att bygga korsningen Fjelievägen-Måsvägen, som ska bli en upphöjd korsning med platsgjutna ramper, samt justera kantstenar, brunnar och belysningsstolpar efter den nya utformningen.
  • För att kunna platsgjuta ramperna till den upphöjda korsningen måste trafiken i en riktning stängas av för motortrafik. Trafik in mot centrum kommer att ledas om från vecka 16 till och med vecka 20 enligt bild nedan. Fotgängare och cyklister ska kunna ta sig förbi vägarbetet.

Fjelievägen avstängd v 16-20 2021

Åtgärder

  • Flytt av hållplatser från Vildanden till Fjelievägen
  • Anpassning av trafikmiljön på Fjelievägen, bland annat genom ramper för fartdämpning vid pasagerna över Fjelievägen och i korsningarna på sträckan.
  • Bredare refuger i korsningen Bondevägen/Vildgåsvägen samt i korsningen med Doppingvägen

Tidplan

start: vecka 42, 2020
beräknas vara klart: vecka 20, 2021

Trafik under byggtid

Det kommer inte bli några omfattande problem med framkomlighet. Följ omledning och info på plats!

Kontakt

Medborgarcenter: 046 - 359 50 00

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fjelievagen