Fjelievägen, nya hållplatslägen

Några busshållplatser ska flyttas från Vildanden till Fjelievägen. Detta sker i syfte att skapa en rakare linjedragning med kortare restid. Flertalet boende och verksamma i området kommer fortfarande att ha mindre än 400 meter till hållplatserna. I samband med denna åtgärd kommer trafiksäkerheten förbättras för cyklister och fotgängare som ska ta sig över Fjelievägen.

Nya hållplatser på Fjelievägen på karta

Aktuellt

2021-05-24
Arbetet har blivit kraftigt försenat. Orsaken till detta är främst att vägkonstruktionen skiljer sig från normal standard och överbyggnaden måste göras om.

  • Trafiken flyttas nu över till andra sidan på Fjelievägen för att man ska kunna asfaltera även på denna del. Detta beräknas kunna utföras 9 juni. 

Fjelievägen avstängd v 16-20 2021

Åtgärder

  • Flytt av hållplatser från Vildanden till Fjelievägen
  • Anpassning av trafikmiljön på Fjelievägen, bland annat genom ramper för fartdämpning vid pasagerna över Fjelievägen och i korsningarna på sträckan.
  • Bredare refuger i korsningen Bondevägen/Vildgåsvägen samt i korsningen med Doppingvägen

Tidplan

start: vecka 42, 2020
beräknas vara klart: mitten av juni 2021

Trafik under byggtid

Trafiken kommer att vara öppen men begränsad och trafikanter uppmanas att följa omledning på plats. Vi ber om överseende med störningarna och tackar för tålamodet under byggtid.

Kontakt

Medborgarcenter: 046 - 359 50 00

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fjelievagen