Emdalavägen färdigställs

Emdalavägen ligger i nordöstra Lund i anslutning till företaget Axis. Vägen har byggts om för att anpassas till nya behov, bland annat för att koppla samman gång- och cykelbanor på västra och östra sidan företaget. Gatan ska nu färdigställas för att uppnå normal standard.

Tidplan

Start: måndag v 12
Beräknas klart: v 29

Trafik under byggtid

Befränsad framkomlighet under byggtid.

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se