Cirkulationsplats på Odarslövsvägen

I april startar ett arbete med att bygga en cirkulationsplats i korsningen Odarslövsvägen - spårvägen.

Illustration Vägarbetet Odarslövsvägen

Aktuellt

Cirkulationsplatsen är klar. Emellertid pågår justeringar inför spårvägens trafikstart och det kan innebära att vi måste återkomma till platsen för att justera.

Varför en cirkulationsplats?

Cirkulationsplatsen behövs för att hantera framtida trafiken till och från Nanovägen norr om cirkulationsplatsen samt till Domkyrkans bostadsområde Råängen som kommer att byggas söder om Odarslövsvägen.

Entreprenör

Byggentreprenören är kommunens Markentreprenad. Vi räknar med att byggarbetet kommer att pågå fram till sommaren. 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/odarslovsvagen