Cirkulationsplats på Odarslövsvägen

I april startar ett arbete med att bygga en cirkulationsplats i korsningen Odarslövsvägen - spårvägen.

Illustration Vägarbetet Odarslövsvägen

Cirkulationsplatsen behövs för att hantera framtida trafiken till och från Nanovägen norr om cirkulationsplatsen samt till Domkyrkans bostadsområde Råängen som kommer att byggas söder om Odarslövsvägen.

Korsningen kommer att vara avstängd för trafik under byggtiden och trafiken leds via en omledningsväg norr om byggarbetsplatsen. Byggentreprenören är kommunens Markentreprenad. Vi räknar med att byggarbetet kommer att pågå fram till sommaren. 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se