Byggator för Stångby Väster II

I området Stångby Väster II har vi nu kommit till utförandeskedet. Det innebär att vi bygger det vägnät som dels behövs för att få bebyggelsen på plats, dels behövs för infrastrukturen under mark. Med byggstart i april 2019 beräknas arbetet att vara klart i december 2020.

Plan över etappindelning byggator StångbyVäster II 
De byggator som ska byggas i den första etappen är de gator som markerats med blå färg.

Aktuellt

2020-10-02
Projektet löper överlag på bra och det ser efter sommaren ut som att vi kommer att kunna slutföra den första etappen byggator inom tidplan.

Bakgrund

Stångby är ett av Lunds kommuns största exploateringsområden. Stångby Väster I och Stångby Öster I är redan byggda. Näst på tur för ett utförande står Stångby Väster II. Området är stort, vilket även avspeglar sig i antalet byggator. Projektet har därför delats in i tre olika etapper.

Tidplan

Byggstart: april 2019
Beräknas klart: december 2020

Information

Denna sida är under uppbyggnad och kommer med tiden att ge dig som vill följa projektet möjlighet att göra det här. Frågor om projektet kan ställas till kommunikatör på tekniska förvaltningen via e-post: charlotta.lenninger@lund.se .

Vanliga frågor och svar

  1. När kommer husen att börja byggas och vem kommer att bygga då?
    svar: Först när grovterassering, infrastruktur och byggator är klara i den första etappen kan man börja bygga hus. De som ska bygga då är LKF, Obos och Kudo. Vi beräknar att den första etappen kan börja bebyggas först sen höst 2020.
  2. I vilken ände örjar man bygga hus?
    svar: Ordningsföljden husen kommer att byggas i följer byggetapperna. Först ut är den nordöstra delen av planområdet.
  3. Hur många fribyggartomter blir det i Stångby Väster II och när släpps de för försäljning?
    svar: Merparten mark kommer att säljas till byggherrar att uppföra hus på. Viss mark reserveras för fribyggartomter men antalet är fortfarande en öppen fråga. Fribyggartomterna kommer att släppas för försäljning först i slutet av byggtiden.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/stangbybygge