Trafik- & gatubyggprojekt i Lund

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun bygger nya och bygger om befintliga gator, gång- och cykelbanor och torg.

Det byggs på flera platser i kommunen just nu och vissa arbeten påverkar framkomligheten. Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister.  

Asfalteringsarbeten planerade för 2020

Trafikverkets projekt i Lund

Kommunen är inte ensam om att bedriva projekt i Lund. Även ledningsägare och andra aktörer bygger och underhåller. För närvarande bygger Trafikverket fyra spår mellan Lund och Arlöv.

Trafikverkets webbsida om fyra spår Lund-Arlöv

Övriga arbeten som påverkar gator och trafiken

Du kan också hitta aktuell driftinformation hos:

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/bygge

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se