Asfalteringsarbeten

På den här sidan hittar du Lunds kommuns beläggningsprogram för 2020.

 

asfalteringsarbete fotografi
Värme och mindre trafik gör sommaren och hösten lämpliga för vägarbeten och asfaltering.

Det är svårt att utföra vägarbeten utan att störa alls. Vi försöker arbeta så snabbt och smidigt det är möjligt. På några sträckor med särskilt mycket trafik görs arbetet på natten, både för att påverka trafiken så lite som möjligt och för att öka säkerheten för de som arbetar.

Om tidplanen

Många faktorer spelar in när man ska asfaltera, ihållande regn eller stark kyla kan göra att vi inte kan hålla schemat. Den tidplan du ser i nedan tabell kan komma att ändras. Under innevarande år måste vi också räkna med att coronaviruset kan påverka arbetet. Vi uppdaterar tabellen allteftersom.

Karta över sträckorna

Det är inte alltid vi asfalterar en hel väg, ibland är det bara del av gatan. Maskiner kan tillfälligt behöva ställas upp på annan gata än den som asfalteras och uppbrutna asfaltmassor behöver en kortvarig lagringsplats, och det är inte alltid möjligt att ange i förväg vilka platser som är aktuella. Arbetet med att göra kanter och infarter snygga görs inte alltid samtidigt som asfalteringen, men vi kommer tillbaka och tar hand om detaljerna!

Här hittar du kartan

Beläggningsprogram

Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Agronomvägen
hela lokalgata v 17-19
Badarevägen
hela lokalgata v 17-19
Banvaktsgatan
hela lokalgata v 35-37
Baravägen A
Getingevägen - Lasarettssgatan uppsamlingsgata v 22-23
Baravägen B
Sofiavägen - Getingevägen huvudgata v 22-23
Bokbindaregatan
Fjelievägen-Byggmästaregatan lokalgata v 35-37
Dalbyvägen A
E22-bhpl gång- och cykelbana v 33
Dalbyvägen B
E22-Tornavägen gång- och cykelbana v 32-33
Dalbyvägen C
Brunnsgatan-Arkivgatan gång- och cykelbana v 28-29
Ekologvägen
hela lokalgata -
Fjelievägen
Handskmakaregatan-Byggmästaregatan huvudgata v 36-37
Getingevägen A
Baravägen - 50 m västerut huvudgata v 22-23
Getingevägen B
Baravägen-Tornavägen huvudgata v 22-23
Gässlingavägen
Vildgåsvägen-Doppingvägen uppsamlingsgata v 39-41
Helgonavägen
Pålsjövägen-Gerdagatan gång- och cykelbana v 20
Hjalmar Gullbergs väg
bussfil vid påfart E22 uppsamlingsgata 22-23
Holländarevägen
Vallkärravägen-Liggaregränden lokalgata v 38-42
Hortonomvägen
hela lokalgata -
Hårlemans väg
Van Durens väg-passage vid park lokalgata v 35-37
Infanterigränden
hela lokalgata V 39-41
Jaktstigen
Jägaregatan-vändplats uppsamlingsgata v 36-39
Kung Oskars väg A
20 m väster om bro-Spolegatan gång- och cykelbana v 38
Kung Oskars väg B
Norra Promenaden - upp mot Getingevägen gång- och cykelbana v 20-21
Landgillevägen
Råbylundsvägen - Agronomvägen Lokalgata -
Liggaregränden
hela lokalgata v 38-42
Lilla Björnens gränd
Planetgatan - Stjärngatan lokalgata v 32-33
Västanväg
Nordanväg - Sunnanväg uppsamlingsgata v 17-19
Löparegränden
hela lokalgata v 38-42
Musikantvägen
Spelmansvägen - Flygelvägen uppsamlingsgata v 14-16
Musketörsgränden
Danska vägen - Infanterigränd lokalgata v 39-41
Nöbbelövs torg
hela uppsamlingsgata v 36-38
Råbylundsvägen
Sigillgatan - Pilgrimsvägen uppsamlingsgata -
Snorres väg
Östra Linerovägen - vändplats gång- och cykelbana v 20
Stenmästarevägen
hela lokalgata v 35-37
Sunnanväg A
Västanväg - Badarevägen uppsamlingsgata V 17-19
Sunnanväg B
Badarevägen - Sankt Lars väg uppsamlingsgata v 17-19
Svenshögsvägen
Norra Gränsvägen - Fäladstorget huvudgata v 22-23
Svenska vägen
Svenska vägen - Lavendelvägen gång- och cykelbana V 32
Thulehemsvägen
bro över Hardebergaspåret huvudgata -
Tornavägen
Tunavägen - Sjögatan gång- och cykelbana v 21-22
Tre Högars väg
Linerovägen - vändplats lokalgata v 14-16
Västanvägen
Nordanvägen - Sunnanväg Uppsamlingsgata v 17-19
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Mellanbacken
Veberödsvägen - Sven Lars väg lokalgata V 33-37
Vändvägen
hela lokalgata v 33-37
Godemansvägen
hela lokalgata v 33-37
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Filarestigen
hela lokalgata v 25-27
Gängesvägen A
hela gång- och cykelbana v 25-27
Gängesvägen B
hela lokalgata v 25-27
Kaplanstigen
hela lokalgata v 23-26
Klockarestigen
hela lokalgata v 23-26
Lillegårdsvägen A
Gödeslövsvägen - ICA lokalgata v 23-27
Lillegårdsvägen B
Lillegårdsvägen 13 - Ekesvångsvägen lokalgata v 23-27
Mejramsvägen A
hela gång- och cykelbana v 25-27
Mejramsvägen B
hela lokalgata v 33-37
Paprikavägen A
hela gång- och cykelbana v 25-27
Paprikavägen B
hela lokalgata v 25-27
Väktarestigen
hela lokalgata v 23-26
Värdshusvägen
hela lokalgata v 26-28
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Skogsvägen
busstation uppsamlingsgata v 27-28
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Mossagårdsvägen
Norra Järnvägsgatan - Ängavägen uppsamlingsgata v 16-18
Sjöbovägen
Hyacintvägen - Sjöbovägen lokalgata v 16-18

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se