Asfalteringsarbeten

Ett asfalteringsarbete är oftast mindre än ett vägarbete, men kan skapa störningar ändå. Lunds kommuns beläggningsprogram visar vilka gator och gång- och cykelbanor som asfalteras 2020.

asfalteringsarbete fotografi
Värme och mindre trafik gör sommaren och hösten lämpliga för vägarbeten och asfaltering.

Det är svårt att utföra vägarbeten utan att störa alls. Vi försöker arbeta så snabbt och smidigt det är möjligt. På några sträckor med särskilt mycket trafik utförs arbetet på natten, både för att påverka trafiken så lite som möjligt och för att öka säkerheten för de som arbetar.

Om tidplaner

Många faktorer spelar in när man ska asfaltera, ihållande regn eller stark kyla kan göra att vi inte kan hålla schemat. Den tidplan du ser i nedan tabell kan därför komma att ändras. Under innevarande år måste vi också räkna med att coronaviruset kan påverka arbetet. Vi uppdaterar tabellen allteftersom.

Om arbetet

Det är inte alltid vi asfalterar en hel väg, ibland är det bara del av gatan. Maskiner kan tillfälligt behöva ställas upp på annan gata än den som asfalteras och uppbrutna asfaltmassor behöver en kortvarig lagringsplats, och det är inte alltid möjligt att ange i förväg vilka platser som är aktuella. Arbetet med att göra kanter och infarter snygga görs inte alltid samtidigt som asfalteringen, men vi kommer tillbaka och tar hand om detaljerna!

Nattliga arbeten våren 2020

De gator som ska asfalteras under natten är korsningen Getingevägen/Baravägen, Hjalmar Gullbergs väg och Svenshögsvägen. Arbetet för alla dessa kommer att ske vecka 22-23 med start 25 maj klockan 20.00 i korsningen Getingevägen/Baravägen. Som alltid när vi asfalterar kan avvikelser från tidplanen komma att ske men nedan redovisas var vi kommer att arbeta enligt plan. För att se exakt var arbetet kommer att ske, se länk till karta nedan.

vecka 22
måndag 25 maj: Getingevägen/Baravägen
tisdag natt 26-27 maj: Getingevägen/Baravägen
onsdag natt 27-28 maj: Getingevägen/Baravägen + eventuellt Svenshögsvägen
torsdag natt 28-29 maj: Svenshögsvägen

vecka 23
söndag natt 31 maj -1 juni: Svenshögsvägen
måndag natt 1-2 juni: Getingevägen
tisdag natt 2-3 juni: Getingevägen/Baravägen
onsdag natt 3-4 juni: Getingevägen/Baravägen
torsdag natt 4-5 juni: Getingevägen/ Baravägen + Hjalmar Gullbergs väg

Arbetstiderna kommer att variera mellan klockan 20.00 och 06.00.

Här hittar du kartan

Beläggningsprogram

Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Agronomvägen
hela lokalgata v 17-19
Badarevägen
hela lokalgata v 17-19
Banvaktsgatan
hela lokalgata v 35-37
Baravägen A
Getingevägen - Lasarettssgatan uppsamlingsgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Baravägen B
Sofiavägen - Getingevägen huvudgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Bokbindaregatan
Fjelievägen-Byggmästaregatan lokalgata v 35-37
Dalbyvägen A
E22-bhpl gång- och cykelbana v 33
Dalbyvägen B
E22-Tornavägen gång- och cykelbana v 32-33
Dalbyvägen C
Brunnsgatan-Arkivgatan gång- och cykelbana v 28-29
Ekologvägen
hela lokalgata -
Fjelievägen
Handskmakaregatan-Byggmästaregatan huvudgata OBS NATTARBETE v 36-37
Getingevägen A
Baravägen - 50 m västerut huvudgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Getingevägen B
Baravägen-Tornavägen huvudgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Gässlingavägen
Vildgåsvägen-Doppingvägen uppsamlingsgata v 39-41
Helgonavägen
Pålsjövägen-Gerdagatan gång- och cykelbana v 20
Hjalmar Gullbergs väg
bussfil vid påfart E22 uppsamlingsgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Holländarevägen
Vallkärravägen-Liggaregränden lokalgata v 38-42
Hortonomvägen
hela lokalgata -
Hårlemans väg
Van Durens väg-passage vid park lokalgata v 35-37
Infanterigränden
hela lokalgata V 39-41
Jaktstigen
Jägaregatan-vändplats uppsamlingsgata v 36-39
Kung Oskars väg A
20 m väster om bro-Spolegatan gång- och cykelbana v 38
Kung Oskars väg B
Norra Promenaden - upp mot Getingevägen gång- och cykelbana v 20-21
Landgillevägen
Råbylundsvägen - Agronomvägen Lokalgata -
Liggaregränden
hela lokalgata v 38-42
Lilla Björnens gränd
Planetgatan - Stjärngatan lokalgata v 32-33
Västanväg
Nordanväg - Sunnanväg uppsamlingsgata v 17-19
Löparegränden
hela lokalgata v 38-42
Musikantvägen
Spelmansvägen - Flygelvägen uppsamlingsgata v 14-16
Musketörsgränden
Danska vägen - Infanterigränd lokalgata v 39-41
Nöbbelövs torg
hela uppsamlingsgata v 36-38
Råbylundsvägen
Sigillgatan - Pilgrimsvägen uppsamlingsgata -
Snorres väg
Östra Linerovägen - vändplats gång- och cykelbana v 20
Stenmästarevägen
hela lokalgata v 35-37
Sunnanväg A
Västanväg - Badarevägen uppsamlingsgata V 17-19
Sunnanväg B
Badarevägen - Sankt Lars väg uppsamlingsgata v 17-19
Svenshögsvägen
Norra Gränsvägen - Fäladstorget huvudgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Svenska vägen
Svenska vägen - Lavendelvägen gång- och cykelbana V 32
Thulehemsvägen
bro över Hardebergaspåret huvudgata -
Tornavägen
Tunavägen - Sjögatan gång- och cykelbana v 21-22
Tre Högars väg
Linerovägen - vändplats lokalgata v 14-16
Västanvägen
Nordanvägen - Sunnanväg Uppsamlingsgata v 17-19
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Mellanbacken
Veberödsvägen - Sven Lars väg lokalgata V 33-37
Vändvägen
hela lokalgata v 33-37
Godemansvägen
hela lokalgata v 33-37
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Filarestigen
hela lokalgata v 25-27
Gängesvägen A
hela gång- och cykelbana v 25-27
Gängesvägen B
hela lokalgata v 25-27
Kaplanstigen
hela lokalgata v 23-26
Klockarestigen
hela lokalgata v 23-26
Lillegårdsvägen A
Gödeslövsvägen - ICA lokalgata v 23-27
Lillegårdsvägen B
Lillegårdsvägen 13 - Ekesvångsvägen lokalgata v 23-27
Mejramsvägen A
hela gång- och cykelbana v 25-27
Mejramsvägen B
hela lokalgata v 33-37
Paprikavägen A
hela gång- och cykelbana v 25-27
Paprikavägen B
hela lokalgata v 25-27
Väktarestigen
hela lokalgata v 23-26
Värdshusvägen
hela lokalgata v 26-28
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Skogsvägen
busstation uppsamlingsgata v 27-28
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Mossagårdsvägen
Norra Järnvägsgatan - Ängavägen uppsamlingsgata v 16-18
Sjöbovägen
Hyacintvägen - Sjöbovägen lokalgata v 16-18

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se