Drift och underhåll

Kommunen arbetar året runt med drift och underhåll. Under vintern ligger ett stort fokus på framkomliga vägar - men också på att ta hand om kommunens växtlighet. Fastighetsägare, stora som små, har liknande ansvar och här delar vi med oss av våra tips under vårvinterbeskärningen.

Underhåll - ett delat ansvar

Bakom en fungerande kommun ligger ett ständigt arbete med driva och underhålla de allmänna ytorna. Varje dag och året runt. En stor del av de resurser som läggs på gatu- och parkmark går till underhåll. I en expanderande kommun som Lund växer behovet av drift och underhåll med ny bebyggelse - och även behovet av att utveckla både organisation och metoder.

Privata fastighetsägare, stora som små, ansvarar också för framkomlighet, säkerhet och funktion. Det gäller inte bara de egna ytorna, utan också gångbana eller stråk i anslutnig till fastigheten.

På den här sidan kan du följa kommunens arbete med drift och underhåll, hur vi arbetar med det som utförs säsongsvis och det som sker löpande året runt.

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/drift