Trafik och gator

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun ansvarar för säkerhet och framkomlighet på allmänna gator och cykelvägar.

Regelbundna trafikmätningar

Trafikmätningar i Lunds kommun görs årligen och följs upp både av kommunen och av Skånetrafiken. Skånetrafiken mäter kontinuerligt hur många som reser med kollektivtrafik. Lunds kommun gör trafikräkningar i flera olika snitt: antal motorfordon mäts tre gånger per år; antal cyklar – en gång per år. Resultaten används i vidare planeringen och utveckling av trafiksystemet, utifrån de politiskt beslutade verksamhetsmålen.

Arbetet med mobilitet i Lunds kommun styrs framförallt av LundaMaTs III – kommunens långsiktiga strategi för ett hållbart transportsystem.

Trafikräknare på Lilla Fiskaregatan

Sedan februari 2019 sitter det en trafikräknare på Lilla Fiskaregatan som räknar fotgängare och cyklister. Räknaren använder sig av 3D-teknologi och artificiell intelligens för att avgöra om det är en fotgängare eller en cyklist.

Här kan du följa trafikräknaren och se både dagsaktuell notering och statistik per månad och år.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/trafik

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se