Vi håller Lund rent

Skräpplockardagar kan både vara ett tillfälle att vara tillsammans och om ett tillfälle att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion. 2018 var vi runt 3300 som anmält sig att plocka skräp på våra allmänna platser!Håll Sverige rent i Lund 2019 

Som regel är Lunds kommun aktiv i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. 2019 måste vi göra ett undantag och kan inte erbjuda samma service som tidigare. Detta beror på en vakant tjänst och har därmed inte den personal som kan arbeta med den samording som krävs. Vi hoppas att kunna återkomma med förnyade krafter nästa år!  

 

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/rentilund

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se