Loppis på Södra Esplanaden

Loppisen på Södra Esplanaden har varit tillfälligt stängd. Från lördag 5 juni har Polisen gett Lunds kommun tillstånd att anordna loppis på lördagar, under förutsättningar att loppisen begränsas och att restriktionerna kan hållas.

bilder från loppis

Aktuellt

2021-06-07
Tack alla som bidrog till en trevlig loppis i lördags! Ett par justeringar kommer vi emellertid att behöva göra:

Efter att ha provat med 44 försäljningsplatser lördag 5 juni kommer vi att minska antalet till 22 försäljningsplatser. Anledningen till detta är att klara det totala tillåtna antalet personer på platsen samt proportionerna mellan försäljare och besökare.

Även placeringen av försäljningsplatser behöver justeras. Tillsvidare ska alla platser vara på samma sida, det vill säga längs den södra sidan i allén. Genom detta stärker vi förutsättningarna att klara loppisen. 

Coronaanpassad loppis

Kommunen har sökt och beviljats tillstånd att ordna loppis lördagar på Södra Esplanaden. Emellertid är både ytan och antalet personer som får vistas på den begränsade. Maximalt 100 personer får vistas på ytan, Södra Esplanaden från Flormansgatan till Kastanjegatan. Antalet försäljningsplatser har därför minskats från 151 platser till 22. Endast en försäljare per försäljningsplats tillåtas och resterande antal personer ska kunna utgöras av loppisens besökare. Normalt samsas två försäljningsplatser mellan träden i allén, nu kommer bara en försäljningsplats att tillåtas. 

Tillsammans - med ansvar

Kan ovan förutsättningar inte hållas kommer tillståndet att dras in med omedelbar verkan. Representanter från kommunen kommer att vara på plats för att hjälpa till men för att loppisen ska fungera måste alla hjälpas åt, både besökare och försäljare. 

Hur funkar loppisen?

Utöver anpassningen till restriktionerna gäller som vanligt:

  • Först till kvarn för att få en försäljningslats
  • Det är gratis, ingen avgift
  • Man får packa upp sina varor tidigast kl. 06.30 och stå fram till kl. 15.00. Därefter ska det vara städat.

flygfoto över södra esplanaden med markerat område för loppisen

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/loppis