Equalizer − forskning för mer jämlika platser

Våra platser för lek och rörelse ska vara jämställda. Oavsett kön och fysisk förmåga och vana ska man känna sig välkommen och våga använda skolgårdar, lekplatser och spontanidrottsplatser. Därför är Lunds kommun med i forskningsprojektet Equalizer.

I forskningsprojektet Equalizer är målet att skolgårdar och andra allmänna aktivitetsytor, som till exempel multiplaner, ska bli mer inkluderande. Även barn och unga som inte är så vana att röra på sig eller ta plats ska känna sig välkomna.

Ett förarbete görs tillsammans med skolklasser på Fäladgården och Östratornskolan där också ett antal prototyper kommer att testas under hösten 2020. Det kan handla om att man tar fram en ny typ av lekställning eller ett nytt sätt att utforma platsen. Efter en turné med prototyperna runt om i Lund kommer resultatet sedan att användas för att utforma en aktivitetsyta på Brunnshög i norra Lund.

Lund satsar på jämställda skolgårdar (nyhet juni 2020)

Varför Equalizer?

Ben på fotbollsplan Foto: Daniel ZachrissonForskning visar att:

  • Andelen ungdomar som är fysiskt aktiva minskar. Allra minst rör sig tjejer på gymnasiet. Men skillnader mellan könen kan ses ännu längre ner i åldrarna.
  • Även de ungdomar som är aktiva inom föreningslivet minskar och tjejer är mindre aktiva än killar.
  • Det finns normer om hur platser ”ska” användas, osynliga regler som talar om vem som äger platsen och har rätt till den.

Med detta som bakgrund använder vi i detta delprojekt skolgårdar som utgångspunkt för att jobba med fysisk aktivitet.

Målet är att kunskaper om inkluderande skolgårdar sedan ska användas i olika miljöer. Fullskaletest görs på skolor och på Brunnshög, en helt ny stadsdel som håller på att växa fram i norra Lund. Det blir ett sätt att bjuda in unga människor till stadsdelen i ett tidigt skede.

Tidigare resultat

Equalizer har tidigare genomfört ett delprojekt tillsammans med Malmö stad. Fokus där låg på hur man med enkla medel kan göra befintliga spontanidrottsplatser mer inkluderande.

Reportage om arbetet i Malmö på Skåneidrottens webbplats

Projektet

Forskningsprojektet finansieras av Vinnova och kommer att slutrapporteras under 2020.

Projektet leds av Emma Pihl och Åsa Samuelsson på FOJAB (tidigare Nyréns). Kontaktperson för Lunds kommun är Eva Dalman på Brunnshögsprojektet.

Från Lunds universitet deltar Elisabeth Högdahl och från Malmö universitet Karin Book.

I projektet deltar flera medarbetare från stadsbyggnadskontoret, Brunnshögsprojektet, tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och Serviceförvaltningens Lundafastigheter.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/equalizer

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se