Parkeringsregler

På denna sida hittar du parkeringsregler för dig som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Följande regler gäller med parkeringstillstånd:

 1. Tillståndet är giltigt i hela Sverige på allmän plats, även kallad gatumark (och enligt vissa villkor inom övriga Europeiska unionen).
 2. Tillståndet är personligt och får bara användas av tillståndsinnehavaren.
 3. Tillståndet ska – när det används – placeras i original i fordonets vindruta så att tillståndets framsida är väl synligt och läsbart från utsidan av vindrutan.

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera:

 1.  Under högst tre timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden.
 2. Under högst tre timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten under kortare tid än re timmar.

 3. Under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre timmar men mindre än 24 timmar.

 4. På parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt lokal trafikföreskrift. Viss längsta uppställningstid för sådan plats ska iakttas.

 

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera:

 1. Där det enligt Trafikförordningen är förbjudet att stanna.
 2. På plats avsedd för visst ändamål (ex. vändplats, lastplats, taxiplats etc.)
 3. På plats avsedd för visst fordonsslag (ex. p-plats för buss, lastbil, mc etc.)
 4. På huvudled – om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.
 5. På gångfartsområde/gårdsgata – utanför särskilt anordnad parkeringsplats (dvs. P-märke ska finnas).

Parkeringstillståndet ger dessutom rätt att:

Parkera på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att avgift behöver erläggas. Observera att detta inte gäller för parkeringsplats på privat mark om inte markägaren medger det. Av aktuell skyltning framgår i så fall vilket parkeringsbolag som övervakar platsen.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd

 • ska polisanmäla, varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt
 • upphittat parkeringstillstånd lämnas till Polisen eller kommunen.

 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun