Nyttoparkering

Nyttoparkeringstillstånd är för dig som måste ha med bil eller annat fordon i Lunds innerstad. Tillståndet kan sökas av vårdpersonal, hantverkare, servicepersonal eller yrkeskategorier som till exempel har verkstad i bilen eller forslar skrymmande/tung utrustning. OBS! från och med 2019 är tillståndet papperslöst, det vill säga utan dekal. Vid kontroll matchas registreringsnummer med gällande tillstånd. Krav på p-skiva gäller som tidigare.

Tillstånd söks via e-tjänst här på hemsidan. Du som redan har tillstånd måste själv förnya din ansökan via e-tjänsten.

Ansök om nyttoparkering

Nyttoparkeringstillstånd

Kommunens tekniska nämnd utfärdar nyttoparkeringstillstånd mot en avgift av 6 000 kronor exkl. moms per tillstånd och år. Tillstånd för kortare period kan erhållas mot en avgift av 600 kronor per tillstånd och månad. Avgiften faktureras och tillståndet gäller från och med när fakturan är betald. För sökande inom Lunds kommun gäller tillståndet från ansökningsdatum.

Ett tillstånd kan gälla för max två registrerade fordon.

Nyttoparkeringstillstånd ger rätt att parkera högst 2 timmar i följd på gata eller plats med parkeringsförbud. Tillståndet ger också rätt till parkering i avgiftsbelagd parkeringsplats utan avgift.

Undantag

Nyttoparkeringstillstånd gäller inte för stannande eller parkering:

 • På plats där det råder stoppförbud.
 • På plats där fordon enligt bestämmelserna i vägtrafikkungörelsen inte får stannas eller parkeras.
 • I körfält reserverat för fordon i linjetrafik, busshållplats, vändzon, taxizon eller annan zon som reserverats för särskilt ändamål.
 • På privata parkeringsplatser
 • Nyttoparkeringstillstånd gäller inte som färdtillstånd på gator med förbud mot fordonstrafik eller förbud mot fordon av visst slag.

OBS! Tillståndet gäller inte för regelbunden parkering utanför den egna verksamhetens kontor eller motsvarande.

Vem kan söka?

Tillstånd kan sökas av företagare vars fordon är:

 • fast inredd till arbetsplats för installation av tillbehör i fast egendom (rördragningar, VVS, elektrisk installation), dock ej avseende nybyggnad.
 • fast inredd till arbetsplats för installation eller reparation av lös egendom, t ex radio, TV.
 • nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid installation av tillbehör i fast egendom, dock ej nybyggnad.
 • nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid reparation (service) av fast egendom.
 • nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid reparation (service) av lös egendom.
 • nödvändigt för fastighetsrenhållning, budsändning i mycket stor omfattning
 • nödvändigt för inspektioner i betydande omfattning gällande fast och lös egendom, avseende funktion och säkerhet.
 • nödvändigt för till exempel sjuk-och socialvårdande verksamhet

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Läs nedan om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/nyttoparkering

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun