Boendeparkering

I vissa områden av centrala Lund kan du som boende ansöka om tillstånd för parkering på gatumark till ett lägre pris. Tillståndet gäller ett kalenderår och söks via vår e-tjänst, se länk nedan. Observera att tillståndet inte förnyas automatiskt utan att du själv måste förnya din ansökan varje år.

Regler för boendeparkering

 • Folkbokföringsadress och ägare till bilen: Du måste vara folkbokförd på adressen och registrerad ägare till den bil du söker tillstånd för. Bilen måste vara i bruk, det vill säga inte avställd. Du kan bara söka tillstånd för en bil.
 • Gäller bara kommunal gatumark: Med tillståndet kan du parkera på särskilt utmärkta avgiftsbelagda parkeringsplatser inom ditt område. Tillståndet gäller bara kommunal gatumark och inte privat parkering.
 • Parkering max 14 dygn: Med hänsyn till renhållning och gatuunderhåll är parkeringstiden begränsad till högst 14 dygn i följd.
 • Tjänstebil för privat bruk: Du som vill ansöka om tillstånd för tjänstebil ska kontakta kommunen och inte ansöka via e-tjänsten. Tillstånd för parkering av tjänstebil i anslutning till bostaden kan ges om du kan uppvisa intyg från arbetsgivare som styrker rätten att använda tjänstebil för privat bruk.

Ansökan

Ansökan om tillstånd görs via vår e-tjänst, utom för Vegagatan där ansökan görs via blankett, se länk nedan.

Årsdekal

En årsdekal skickas hem till dig inom några dagar. Årsdekal och parkeringsbiljett fästes i bilens främre vindruta. På Vegagatan gäller månadsdekal.

Betala avgift

Parkeringsavgift är 18 kr/dygn. På två områden gäller istället månadsfaktura, se nedan. Du kan betala parkeringsavgiften i biljettautomat, med mobilen eller på parkeringstjänstens webbplats, www.parkster.se. Biljettautomaterna i dessa områden har en knapp som används när du ska betalaboendeparkering.

Observera att det finns två områden där du endast kan betala via Parkster, mobil eller webbplats: Nilstorp och Dag Hammarskjölds väg. Här kan du inte betala boendeparkering i biljettautomat.

Boendeparkeringsområden - 18 kr/dygn

 • Dag Hammarskjölds väg, ny rutin: endast betalning via Parkster, mobil eller webbplats, områdeskod 46574. Observera att boendeparkering endast gäller på del av gatan, se karta nedan.
 • Järnåkravägen
 • Jutahusen (Möllegatan med flera)
 • Klosterhusen (Byggmästaregatan med flera)
 • Måsvägen
 • Nilstorp - nytt område - endast betalning via Parkster, mobil eller webbplats, områdeskod 46580
 • Prennelyckan (Revingegatan med flera)
 • Professorstaden, del av (Olshögsvägen med flera, se karta nedan)
 • Påskalyckan (Spolegatan med flera) OBS kö! Upp till 3 års väntetid.
 • Sofiaparken, Sofiavägen, Filippavägen

Boendeparkeringsområden - månadsfaktura

 • Vegagatan 378 kronor/månad (kvarteren Polstjärnan, Sirius, Merkurius, Venus, Regulus, Castor, Tellus, Pollux och Mars).

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/boendeparkering

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun