Parkering i Lund

Vi vill hjälpa dig att hitta parkering och undvika att parkera fel. Och visste du att det finns närmare 3000 parkeringsplatser i Lunds centrum?

Gratis parkering i centrala Lund på grund av coronavirus

Lunds kommun erbjuder gratis parkering, med P-skiva, på allmänna gator i stadskärnan under max 2 h. I LKPs mobilitetshus Svane på Gasverksgatan kan du parkera gratis upp till 4 h. Erbjudandet gäller till och med 31 maj. Erbjudandet är en del av kommunens åtgärdspaket för att minska konsekvenserna av coronaviruset Covid-19.  

Läs mer om avgiftsändringen och se karta

LKP tar över parkeringsövervakning

Var kan jag parkera och vad gör jag om biljettautomaten inte fungerar? Från och med 1 april 2020 svarar Lunds kommunala parkeringsbolag, LKP AB, på frågorna oavsett om du parkerar på gatan eller på en parkering som tillhör LKP sedan tidigare. 

Kontakta LKP

Områdesparkering på gatumark

I Lund har vi områdesparkering både inom och utanför stadskärnan. Reglerna för det aktuella området visar om du får parkera och hur länge. Se även vanliga frågor om parkering.

Parkeringstillstånd

Särskilt parkeringstillstånd kan utfärdas för den som är rörelsehindrad, och för yrkesfolk som har sin arbetsutrustning i bilen. I vissa centrala områden kan boende ansöka om tillstånd för boendeparkering. Läs mer om olika tillstånd i menyn.

Parkeringshus: månadskort, hyra plats

De kommunala parkeringshusen sköts och övervakas av parkeringsbolaget LKP AB. På LKP AB:s webbplats kan du läsa mer om större parkeringsanläggningar i centrum, månadskort och om möjlighet att hyra parkeringsplats. 

Gå till LKPs webbplats

Elparkeringsplatser

Det finns fyra parkeringsplatser för elbil på Mårtenstorget. Här kan du parkera och ladda under max en timme. Elparkeringsplatserna är markerade med skylten "Laddplats" och du betalar ordinarie parkeringstaxa.

Parkering för turist- och besöksbussar i centrala Lund

  • På Kyrkogatan invid Domkyrkan och Lundagård är det tillåtet att parkera i 5 minuter i samband med av- och påstigning.
  • 3-timmars parkering för turistbuss är anordnad på Kung Oskars väg, norra sidan (se karta nedan).
  • Bussparkering finns också på idrottshallens parkeringsplats (söder om Stadsparken), intill parkeringshuset "Arena park". Parkeringen tillhör LKP. Besök LKPABs webbplats för mer information.

Kontakta Turistbyrån för vidare vägbeskrivning eller ring Lunds kommun på telefon 046-359 50 00.

Lunds kommun parkeringsnorm

Enligt plan- och bygglagen måste fastighetsägaren ordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering.

Som stöd har Lund, som många andra kommuner, en så kallad parkeringsnorm som används i detaljplanering och bygglovprövning, se länk nedan.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/parkering

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun