Parkering

Vi vill hjälpa dig att hitta parkering och undvika att parkera fel. Du kan välja mellan att betala i automat eller med din mobiltelefon. Visste du att det finns närmare 3000 parkeringsplatser i Lunds centrum?

I Lund har vi områdesparkering både inom och utanför stadskärnan. Reglerna för det aktuella området visar om du får parkera och hur länge. Se även vanliga frågor om parkering.

Parkeringstillstånd

Särskilt parkeringstillstånd kan utfärdas för den som är rörelsehindrad, och för yrkesfolk som har sin arbetsutrustning i bilen. I vissa centrala områden kan boende ansöka om tillstånd för boendeparkering.

Parkeringshus: månadskort, hyra plats

De kommunala parkeringshusen sköts och övervakas av parkeringsbolaget LKP AB. På LKP AB:s webbplats kan du läsa mer om större parkeringsanläggningar i centrum, månadskort och om möjlighet att hyra parkeringsplats. Länk till deras webbplats hittar du nedan under "Relaterad information". Du kan också kontakta dem på 046-359 59 23.

Elparkeringsplatser

Det finns fyra parkeringsplatser för elbil på Mårtenstorget. Här kan du parkera och ladda under max en timme. Elparkeringsplatserna är markerade med skylten "Laddplats" och du betalar ordinarie parkeringstaxa.

Ansvar och övervakning

Allmän parkering på gator och torg övervakas av kommunens tekniska förvaltning. Parkering i parkeringshus eller på privat tomtmark övervakas av olika privata bolag, se kontaktuppgifter på infartsskylt eller parkeringsautomat.

Parkeringsnorm

Enligt plan- och bygglagen måste fastighetsägaren ordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering.

Som stöd har Lund, som många andra kommuner, en så kallad parkeringsnorm som används i detaljplanering och bygglovprövning, se länk nedan.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/parkering

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun