Tidplanen för att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Källby i sydvästra Lund ser ut så här:

Under 2018 görs förarbeten.

I början av 2019 hålls en tidig dialog. Därefter fortsätter arbetet fram början av hösten då det är dags för samråd.

Under slutet av 2019 och 2020 omarbetas förslaget.

I början av 2021 är det dags för utställning, följt av en ny omarbetning. 

I slutet av 2021 kommer fördjupningen preliminärt att godkännas och antas. 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se