Nyheter och nyhetsarkiv - trafik och stadsplanering

Här hittar du nyheter inom trafik och stadsplanering

December

2020-12-23

Se spännande utomhuskonst i Brunnshög

Är du ute och går eller cyklar och vill uppleva något vackert? Eller åker du spårvagn genom Brunnshög? Då kan du njuta av utomhuskonst i cirka en månad framåt.

2020-12-15

Samråd Svenshögsvägen har öppnat

Som en prioriterad del av Region Skånes cykelplan planerar Lunds kommun att bygga en gång- och cykelväg med ridstig längs Svenshögsvägen mellan Lund och Stångby. En vägplan är under framtagande och därför sänds ett samrådsunderlag ut på remiss. Remisstiden är mellan 15 december 2020 och 15 januari 2021.

2020-12-15

Ny infartsparkering på Brunnshög

Nu är Lunds första infartsparkering vid spårvagnsstationen Brunnshögstorget klar. Det sammanfaller väl med spårvägens trafikstart och nu kan drygt hundra bilister ställa sin bil och ta spårvagn in till centrum. För pendlare som hellre vill fortsätta sin resa på cykel finns låsbara cykelboxar i anslutning till den nya parkeringen.

2020-12-14

Västerbros första bostadskvarter tar form

Ett smakprov på Västerbro. Så kan det första förslaget till bostadskvarter i Västers nya stadsdel sammanfattas. Omvandlingen av ett av Lunds äldsta verksamhetsområden startar med 210 nya bostäder på ett bräde. Den 10 december bestämde byggnadsnämnden att detaljplaneförslaget ska ut på samråd.

2020-12-14

Lysande blommor och tyger möter dig på Ideontorget

I mörka december behöver vi kanske ljus mer än någonsin. Då slår stora lysande blommor ut vid Ideontorget och skinande tygstycken vajar i vinden.

2020-12-08

Julgransförsäljning

Julgransförsäljningen startar i Lund omkring Lucia, ibland något tidigare. Observera att det finns försäljning på flera platser, här visar vi enbart försäljare med tillstånd för kommunal mark.

2020-12-04

Möjlighet att låna elcykel i vinter

Många funderar idag över alternativa sätt att resa. Lunds kommun erbjuder en möjlighet att testa elcykel. Att cykla är bra för hälsan och på våra breddgrader är det - med vinterdäck, bra kläder och bättre belysning - oftast möjligt att förlänga cykelsäsongen över vintern. Nu kan man anmäla sitt intresse för att pröva elcykel i vinter.

2020-12-04

Gryningens gudinna har landat på Clemenstorget

När Clemenstorget byggdes om 2017 fick skulpturen Eos, den rosenfingrade lämna torget. Nu är Eos tillbaka!

November

2020-11-30

Centrala stationslägen för de nya stambanorna maximerar samhällsnyttan

I dag, den 30 november, skickade Lunds kommun in sitt yttrande till Trafikverkets regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Kommunen förordar centrala stationslägen och visar på att det gynnar utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt bäst.

2020-11-25

Lysande blommor och skinande tyger tar plats på Ideontorget

När vi behöver hopp och ljus som allra mest i mitten av mörka december, kommer Ideontorget att lysa upp. En ljusinstallation som består av fem meter höga blommor och stora belysta tygstycken möter lundabor och besökare från den 12 december.

2020-11-20

Trafikverket bygger tre broar vid Klostergårdens nya station

Det är många aktiviteter på en ganska kort sträcka när Trafikverket bygger tre broar samtidigt: En bro över Höje å, en över bussgatan som Lunds kommun planerar och en bro över gång- och cykelvägen vid den nya stationen.

2020-11-19

Innerstaden får en ny entré i söder

Ett stenkast från Stadsparken ligger idag en bensinmack, bilförsäljning och industrilokaler. En ny detaljplan visar hur bostäder, kafé, cykelvägar och en park kan ersätta detta och bli en välkomnande entré till innerstaden. Det idag ganska anonyma centrala kvarteret kan bli ett levande bostadsområde.

2020-11-19

Veberöd om 20 år

Ett nytt förslag på fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd ska ut på samråd. Handlingen visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Bostadsutbudet breddas och placeras nära busshållplatser inom tätortsgränsen. Ambitionen är att Veberöd ska utvecklas och samtidigt ha kvar sin identitet och sina kärnvärden.

2020-11-02

Självbetjäningsställ för reflexer

Med reflex syns man i trafiken på 125 meters håll i mörker. Annars syns man väldigt dåligt – till och med i områden med gatubelysning. För att uppmärksamma lundaborna på deras säkerhet när mörker och nederbörd försämrar synbarheten, kampanjar kommunen årligen med reflexutdelning och information.

Oktober

2020-10-26

Lämna synpunkt på kvarteret Galten

Tekniska problem medförde att det inte var möjligt att lämna synpunkter på kvarteret Galten via e-tjänsten under natten till den 26 oktober.

2020-10-23

Här är Lunds cykelvänligaste arbetsplats och årets cykelidé

AF bostäder har blivit utsedda till Lunds cykelvänligaste arbetsplats 2020 och Axis Communications får pris för årets cykelidé. Grattis till vinnarna och tack till alla som har deltagit!

2020-10-19

Den inkluderande staden 3/12

Välkommen till en digital förmiddag 3/12 2020 med presentationer och samtal på temat Den inkluderande staden. Med avstamp i projekten Aktivia och Equalizer behandlas teman såsom jämlikhet, ungas plats i staden och fysisk aktivitet.

2020-10-17

Södra Sandbybor tycker till i trafikutredning

För Fokus Södra Sandby, där sandbyborna tidigare visat ett stort intresse för trafikfrågor, planerades ett dialogmöte under oktober. På grund av COVID-19 kommer kommunen inte att ha möjlighet att ordna detta och den fortsatta dialogen kommer därför att ske genom två enkäter.

2020-10-16

Ramarna satta för mötesforum väster om stationen

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om inriktningen för mötesanläggning som planeras precis väster om Lunds centralstation. I beslutet betonas att platsen ska planeras med stor hänsyn till mötet med Klosterkyrkan och medeltida stadskärnan och att det behöver utredas ytterligare hur tingsrättens äldre del kan integreras med den nya byggnaden.

2020-10-15

Vem vill du nominera till årets stadsbyggnadspris?

Det kan vara en större offentlig byggnad, ett privathus, en ovanligt vacker bro eller en nygjord plats. Kanske något helt annat?

2020-10-09

Ny gångbro över Höje å

Nu har Trafikverket lagt en gångbro över Höje, strax väster om brobygget. Den kommer att underlätta för dig som besöker området och som vill passera över ån.

2020-10-01

Trafikverket börjar bygga Klostergårdens station

Nu har Trafikverket så smått startat arbetet med att bygga Klostergårdens station. Stationen får två 250 meter långa perronger vid de yttre spåren.

September

2020-09-28

Skadeinventering av asfalterade vägar

Inom kort kommer ett specialutrustat fordon att synas på Gatorna i Lunds tätort. Det är en skadeinventering av kommunens asfaltsbelagda gator som ska genomföras. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för beläggningsplaneringen.

2020-09-23

I oktober börjar testerna på elväg

I oktober ska elvägen på Getingevägen börja testas. Det handlar bland annat om att testa datakommunikation, strömöverföring och energiförbrukning. Till en början kommer man att använda sig av en släpvagn och i slutet av månaden tas testbussen i bruk.

2020-09-18

Krogvärme på Mårtenstorget är invigd

I dag invigde Lunds kommun och Kraftringen den gemensamma satsningen på ett biogasnät till Lunds stadskärna. Med biogas direkt från ledningar under mark har krögarna på Mårtenstorget kunnat ersätta sina fossila gasolvärmare, en insats för miljön såväl som för arbetsmiljön för restaurangernas anställda. Med denna nya möjlighet kommer de restauranger som anslutit sig till gasnätet att kunna hålla igång sina uteserveringar långt in i den kalla säsongen.

2020-09-16

Bostadsbyggandet i Lund fortsatt högt

Det är attraktivt att bygga och bo i Lunds kommun. En avstämning i månadsskiftet augusti-september ger en prognos för upp emot 1 200 påbörjade nya bostäder under 2020. Det sammanfaller med Lunds kommuns årliga mål för bostadsbyggandet.

2020-09-11

Fokus på barns mobilitet under årets Trafikantvecka i Lund

I dag går årets Trafikantvecka av stapeln. Under tidigare år har Trafikantveckan förlagts till Lunds stadskärna. I år står skolorna och barns resor till och från skolan i fokus.

2020-09-11

Nu rullar spårvagnen i full hastighet

Var uppmärksam i spårvägsstråket, lämna fri väg för en spårvagn.

2020-09-08

Soporna sugs under jorden i Brunnshög

Med en hastighet av 70 kilometer i timmen försvinner dina sopor från jordens yta. Det blir verklighet när den nya sopsugen i Brunnshög står klar. Då kommer sophanteringen till största delen att ske under jord.

2020-09-08

Utställning på Mårtenstorget om kvarteret Galten

Nu finns det ett förslag på hur kvarteret Galten i centrala Lund ska utvecklas – vad tycker du om det? Sista dag att bidra med synpunkter är den 26 oktober.

Augusti

2020-08-28

Nu rullar tågen igen mellan Lund och Malmö

Natten till fredagen den 28 augusti lade Trafikverket de sista pusselbitarna på plats och de nybyggda, provisoriska spåren genom Arlöv, Åkarp och Hjärup blev färdiga att tas i drift. Klockan 13 på fredagen började gods- och fjärrtågen rulla igen och lördag morgon börjar även Pågatåg och Öresundståg att gå enligt tidtabell.

2020-08-21

Häng med och spring virtuella spårvägsstafetten 2020!

Årets upplaga av Spårvägsstafetten blir virtuell och kommer att genomföras under vecka 38, den 14–20 september. Sätt ihop ett lag på fyra personer och spring fem kilometer var, var ni vill, och den tidpunkt som passar er bäst. Nu kör vi!

2020-08-21

Ny framtid för centrum i Genarp

Centrum i Genarp kan få 120 nya bostäder och ett torg omringat av butiker och caféer. Förslaget utgår från de synpunkter som framkom under utvecklingsprojektet Fokus Genarp där flera Genarpsbor deltog. Nu har byggnadsnämnden beslutat om samråd för planprogrammet som visar hur Genarp kan utvecklas.

2020-08-21

Arenastaden samlar Lunds arenor

Området med Lunds arenor har fått ett gemensamt platsnamn. Över 340 namnförslag kom in från Lundaborna under vårens namnutmaning, varav 175 var unika. Nu har byggnadsnämnden beslutat att namnförslaget Arenastaden blir platsnamnet för området.

2020-08-20

Södra stigen vid Höje å stängs

I mitten av augusti återstartade Trafikverket arbetet med järnvägsbron över Höje å. För att påverka ån och miljön så lite som möjligt byggs bron med hjälp av en arbetsbrygga av timmer.

2020-08-06

Håll avstånd på loppisen!

Loppisen på Södra Esplanaden har tagit ny fart i sommar och det är roligt att så många lundabor har fått ett nytt lördagsnöje - men tänk på att hålla avstånd!

Juli

2020-07-10

Cykelpendla med oss mellan Lund och Malmö den 17-28 augusti

Funderar du på att börja cykla mellan Malmö och Lund efter att sommarkortet har tagit slut eller i samband med tågstoppet den 22-28 augusti? Följ med på guidade cykelpendlingar.

2020-07-10

Vallkärrabäckens fiskar får ny stenbotten för att trivas

I Vallkärrabäcken norr om Lund lever grönlingar och öringar. När den gamla bron över bäcken har rivits och en ny bredare vägtrumma kommit på plats, har fiskarnas livsmiljö stått i fokus. Inuti trumman läggs natursten och intill bäcken planteras nya vattenväxter.

2020-07-09

Världspremiär för fallvänlig asfalt på cykelväg i Lund

Den 13 juli lades en ny sorts fallvänlig asfalt i Lund. Asfalten är fem gånger mjukare än vanlig asfalt och nu ska Lunds kommun i ett forskningsprojekt tillsammans med RISE, Peab Asfalt och återvinningsföretaget Massbalans testa den på en 300 meter lång sträcka på gång- och cykelvägen längs Dalbyvägen. Lund är först i världen med att testa asfalten på en trafikerad cykelväg.

2020-07-02

Spårvägen invigs den 12 december

Skriv in i kalendern: Invigningen av spårvägen blir den 12 december. Nu är det knappt ett halvår kvar till spårvägsinvigningen i Lund och vi planerar för firandet för fullt.

Juni

2020-06-25

Utökade tider för ensamåkning med färdtjänst under sommaren

Under coronavåren kunde Lunds kommun tillsammans med trafikföretaget Sverigetaxi erbjuda ensamåkning för färdtjänstresenärer under vissa tider på vardagarna. Nu under sommaren utökas tider till ensamåkning ytterligare.

2020-06-24

Klostergårdens station blir entré till idrott och rekreation

I området vid Källby och Klostergården bygger Trafikverket fyrspår mellan Malmö och Lund. Nu är det också dags för byggstart för den nya stationen vid Klostergården. Stationen ska bli en central del i Klostergårdens och Källbys utveckling och binda samman området med resten av Lund.

2020-06-24

Kvarteret Galten ger fler bostäder, mer folkliv i stadskärnan och färre bilar på Mårtenstorget

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv åt kvarteret Galten i centrala Lund. Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden att planförslaget för kvarteret är redo för samråd.

2020-06-18

Stopp i tågtrafik mellan Malmö och Lund den 22-28 augusti

Den 22-28 augusti 2020 stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund under knappt en vecka. Stoppet är nödvändigt för att Trafikverket ska kunna bygga fyra spår på sträckan, vilket kommer minska trafikstörningarna och gör det möjligt att köra fler tåg i framtiden.

2020-06-15

Lunds politiker förordar ett centralt stationsläge

I dag lämnade Lunds kommun sitt yttrande i Trafikverkets andra samråd för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Ett centralt stationsläge för den nya stambanan är det enda rimliga, anser Lunds kommun.

2020-06-08

Nu är gång- och cykelvägen vid Nordanväg öppen igen

Gång- och cykelvägen vid Nordanväg, mellan Klostergården och Åkerlund och Rausing, har varit stängd under Trafikverkets fyrspårsbygge mellan Flackarp och Lund.

2020-06-08

Lekpaviljonger, möbler och spetstak välkomnar på nya Clemenstorget

Lund har fått en ny entré. Det ombyggda Clemenstorget bjuder in Lundabor och resenärer med en öppnare yta, nya sittmöbler, lekpaviljonger och spetstak. Nya Clemenstorget är både en plats för att ta dig vidare och en plats där du vill stanna.

2020-06-02

Nu invigs elvägen i Lund

På torsdag, den 4 juni, invigs första etappen av #Evolutionroad - ny generations elväg som testas på Getingevägen i Lund.

2020-06-01

Avgiftsfri parkering i centrala Lund upphör

Den 1 juni upphör avgiftsfri parkering i centrala Lund.

Maj

2020-05-28

Ta cykeln till havet i sommar

I lagom tempo tar det ungefär 35 minuter att ta sig på cykel från centrala Lund till havet i Lomma.

2020-05-28

"Hitta vägen" - en utmaning för skoleveler i Lund

Elever i klasser F-6 uppmanas att delta i utmaningen ”Hitta vägen” och vinna en utflykt med hela klassen. "Hitta vägen" är en gå- och cykelaktivitet för skolan som arrangeras av Lunds kommun 14-25 september 2020.

2020-05-26

Trafikverket bjuder in till samråd 2 för stambanan Hässleholm-Lund

Under perioden 29 maj–18 juni 2020 genomför Trafikverket sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning i projekt Hässleholm–Lund.

2020-05-07

Trafikverket har digital husvagnsturné

På grund av rådande omständigheter måste Trafikverket ställa in den planerade husvagnsturnén till Arlöv, Åkarp, Hjärup och Klostergården. Istället bjuder de in till en digital husvagnsturné.

2020-05-04

Så påverkar fyrspårsbygget i Lund

I maj startar byggarbetena för de två nya spåren väster om järnvägen, från väg 108 och in till Ringvägen. På sträckan bygger vi också fyra järnvägsbroar för spåren och den nya stationen vid Klostergården.

April

2020-04-29

Fyrspåret blir klart redan i december 2023

De fyra spåren mellan Malmö och Lund beräknas bli färdiga redan 2023 istället för 2024. Det är möjligt tack vare effektivare projektering och inkoppling av det system som styr tågen på de fyra spåren, vilket gör att fyrspårstrafiken kan starta tidigare.

2020-04-20

Trafikverket rustar upp cykelvägen mellan Åkarp och Lund

Nu startar Trafikverket arbetet med att rusta upp cykelvägen utmed Gamla Lundavägen, mellan Åkarp och Lund. Lagom till det stora tågstoppet i augusti kommer vägen att ha ny beläggning och en ny sträckning på vissa delar.

2020-04-17

70 nya lägenheter vid Karhögstorg

Vid Lunds södra entré och Karhögstorg är det nu klart att det kan bli 70 nya lägenheter. En ny detaljplan gör det möjligt med ett hus utformat för att ha cykeln och kollektivtrafik som främsta transportmedel.

2020-04-14

Förstudien om järnväg i tunnel eller spår i markplan är klar

Den 14 april blev förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan” färdig. Vid Trafikverkets samråd i juni har Lunds politiker möjlighet att ta ställning till vilket alternativ de förordar när det gäller Lunds fortsatta utveckling kopplat till höghastighetsjärnväg och Lund C.

2020-04-08

Gång- och cykelvägen till Höje å stängs i april

I april börjar Trafikverket röja träd och buskar vid järnvägen i Källby och gång- och cykelvägen till Höje å stängs.

2020-04-04

Clemenstorgets spetstak har landat

Nu har vi monterat Clemenstorgets snygga spetstak. Taken är skapade av konstnären Ebba Matz och sex stycken ska pryda torget i den här etappen.

2020-04-04

Fyrspårsbygget mellan Flackarp och Lund startar

Trafikverkets har nu gett entreprenören NCC/OHL uppdrag att bygga fyra spår från Flackarp in till Klostergård i Lund. Bygget startar redan nu i april med arbeten vid väg 108 och Höje å. Senare startar också arbetet med stationen vid Klostergården.

Mars

2020-03-30

Lunds kommun möjliggör ensamresor inom färdtjänsten

För att bidra till minskad spridning av coronasmittan inför nu Lunds kommun en möjlighet för färdtjänstresenärer att resa ensamma med färdtjänsten under vissa tider på dagen.

2020-03-23

Justerad detaljplan för Pastor Svane och Heddagymnasiet antagen

Detaljplanen för fastigheten Pastor Svane 1 och Heddagymnasiet har justerats i en liten detalj, då kommunen upptäckte ett skrivfel. Byggnadsnämnden har nu beslutat att anta den justerade detaljplanen.

2020-03-17

Järnväg i tunnel eller spår i markplan: Lunds politiker har fått en första lägesbild

Den 16 mars fick kommunstyrelsens arbetsutskott en presentation av förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan”. Det återstår arbete med slutgiltiga rapporten, men underlaget visar att ett tunnelalternativ har många fördelar samtidigt som det blir dyrare än spår i markplan.

2020-03-16

En tidning om Lunds stadsutveckling

I dagarna landar en tidning i din brevlåda om du bor i Lunds kommun.

2020-03-12

Öppet hus i Eslöv om stambana Hässleholm-Lund i dag ställs in

Trafikverket väljer att med kort varsel att ställa in projekt Hässleholm-Lunds planerade samrådsmöte i Eslöv idag, torsdag den 12 mars. Bakgrunden till beslutet är den utveckling av Covid-19 Trafikverket ser i samhället i stort samt Regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar.

2020-03-12

Nu startar Lunds kommun en cykelpanel!

En vanlig dag cyklas det 182 000 kilometer i Lund, om man räknar ihop alla cykelresorna. Det motsvarar fyra och ett halvt varv runt jorden. Lund är känt som en cykelstad och Lunds kommun jobbar aktivt med att anlägga nya cykelvägar, underhålla de befintliga vägarna och uppmuntra till att fler ska välja cykel som färdmedel.

2020-03-10

Planprisets silver till Västerbro

En av Sveriges intressantaste stadsplaneringar bedrivs i Lund. Kommunen har vunnit en delad andraplats i Planpriset 2019 för arbetet med Västerbro, industriområdet som ska omvandlas till ny centrumnära stadsdel. Lund uppmärksammas bland annat för sin långsiktiga planering, samt att kommunen håller i taktpinnen trots att man inte äger marken.

2020-03-10

Grand Hotels verandor och Bantorget får Lunds stadsbyggnadspris

Lunds stadsbyggnadspris för 2019 går till en av Lunds allra finaste mötesplatser. Skaparna av Grands nya verandor och Bantorgets ombyggnad prisas tillsammans för en plats präglad av vacker arkitektur, myllrande folkliv, porlande vatten och pianomusik.

2020-03-05

Hjälp oss förbättra färdtjänsten i Lund

Sedan årsskiftet har Lunds kommun låtit ett externt företag, Ipsos, ringa upp fyra färdtjänstresenärer dagligen för att fråga vad de tyckte om gårdagens resa.

2020-03-05

Ändrade betalningsvillkor för låst cykelparkering vid Lund C

Lunds kommun erbjuder hundra cykelparkeringsplatser i ett låst cykelgarage under Västra stationstorg. De flesta av platserna är uthyrda men den som vill parkera bakom en låst dörr har ändå möjlighet att köpa ett månadsabonnemang.

2020-03-04

Ingen förändring för färdtjänstresenärer

Under flera års tid har det pågått en juridisk process gällande upphandlingen av färdtjänstoperatören. Denna process är nu avslutad.

Februari

2020-02-27

Tillfällig avstängning i korsningen Spolegatan - Clemenstorgets norra gata

Måndagen den 16 mars till och med torsdagen den 19 mars stänger vi av korsningen Spolegatan – Clemenstorgets norra gata. Skälet är att vi ska färdigställa ytorna på gatan och torget och arbetstiderna blir cirka 07:00-18:00, med reservation för ändringar.

2020-02-18

175 unika namnförslag till arenaområdet

Över 340 namnförslag är registrerade varav 175 unika. Lågevall, Akropolis, Zlatanstadion, Olympen, Arenafältet och Höjehof är några av namnförslagen som kommit in. Vilket platsnamn arenaområdet ska ha kommer förhoppningsvis beslutas i byggnadsnämnden innan sommaren.

2020-02-17

Tyck till om arbetet med nya stambanor i Skåne

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd om ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Nu har du möjlighet att påverka det fortsatta planeringsarbetet. Den 9 mars är det öppet hus i Lund.

2020-02-14

Entrén till centrala Brunnshög börjar ta form

Precis norr om Solbjersvägen i Brunnshög ska varierade kvarter med plats för runt 300 nya bostäder och 150 arbetsplatser växa fram.

2020-02-03

Prova att vintercykla

Vintercyklingen kräver inte stora ansträngningar eller investeringar. Att vara varm, torr och att synas är det viktigaste. Och hjälm förstås.

Januari

2020-01-30

Ledningsarbeten vid Klostergården förbereder för Fyrspårsbygget

I februari startar Trafikverket ett förberedande arbete vid platsen för Klostergårdens station. Det är ledningar som måste flyttas inför stationsbygget. Under arbetet kommer gång- och cykeltunneln mellan Klostergården och Åkerlund och Rausings väg att stängas.

2020-01-29

Nya cykelplatser närmare Lund C ersätter borttagna cykelställ på Clemenstorget

Den 11 februari försvinner den resterande delen av de cykelställ som ska tas bort vid ombyggnationen av Clemenstorget. Cykelställen i torgets nordvästra hörna är kvar.

2020-01-21

Västerbro kan ge Lund planpriset 2019

Planeringen för Lunds nya stadsdel Västerbro är en av Sveriges intressantaste just nu. Det tycker Sveriges Arkitekter som därför nominerat Lunds kommun och Västerbro till Planpriset 2019. Vinnaren utses den 10 mars.

2020-01-15

Ny cykelparkering vid Lund C

Den 16 januari öppnar en ny cykelparkering med tvåvåningsställ vid Lund C. Den tillfälliga cykelparkeringen tas bort och taxibilarna får tillbaka sin ordinarie plats.