Nyheter och nyhetsarkiv - trafik och stadsplanering

Här hittar du nyheter inom trafik och stadsplanering

December

2018-12-21

Stadsbyggnadspriset till nya tingsrätten

Ett arkitektoniskt smycke i kopparplåt, glas och natursten! Ja, det tycker juryn som tilldelat nya tingsrätten Lunds stadsbyggnadspris 2018.

2018-12-14

Sankt Lars-området får 80 nya bostäder och bättre tillgång till Höje å

En ny detaljplan för Sankt Lars-området, kvarteret där ett centralkök tidigare låg, håller på att tas fram. Tanken är att det ska bli bostäder, verksamheter och ett mer tillgängligt å-rum.

2018-12-14

Den viktigaste mötesplatsen på Ideon

Ideonområdet utvecklas och Ideontorget är en central del i den utvecklingen. Torget planeras vara en viktig offentlig mötesplats med bland annat spårvagnshållplats, caféer och handel.

2018-12-13

Biogas kan värma Lunds uteserveringar

Lunds kommun och Kraftringen har tillsammans beslutat att renovera det gamla gasnätet i Lund innerstad. Restauranger och krögare får möjlighet att använda gas för att exempelvis värma upp uteserveringar och till matlagning. Det innebär att gasol ersätts med mer klimatvänlig biogas.

2018-12-06

Julgransförsäljning

I år kan du köpa julgran på fyra platser inom Lunds stad - utöver privata försäljningsställen - och försäljningen startar på lite olika datum:

November

2018-11-29

600 nya studentbostäder planeras

Lund kan få 600 nya studentbostäder i Ideonområdet, tillsammans med service och samlingslokaler.

2018-11-26

Vi tänder staden 30 november!

Den 30 november tänder vi staden inför årets julfirande! Årets tema för julbelysning och dekorationer - kärlek, musik och gemenskap - inspireras av Musikhjälpens budskap om att alla har rätt att funka olika. Välkommen till grantändning på Stortorget fredag 30 november kl 16.00!

2018-11-23

Ny trafiklösning med bättre stadsmiljö på västra sidan av Lunds centralstation

Hur fjärr- och ersättningsbussar ska köra på den västra sidan av Lunds centralstation börjar utkristallisera sig ytterligare. Nu finns det ett politiskt inriktningsbeslut som utvecklar planerna för Lunds centralstation.

2018-11-22

Kvarteret Galten tar form

Nu kan ett sår i Lunds stadskärna från 60-talets rivningar börja läkas. Biograf vid Bankgatan, butiker med entré mot Mårtenstorget och nya bostäder ger ny form åt kvarteret Galten vid Mårtenstorget. Byggnadsnämnden har beslutat att arbeta vidare med förslaget ”Carlsson på taket” som arkitektkontoret Marge har tagit fram.

2018-11-18

Utvärdering av spårvägsbygget

Att bygga spårväg tar både tid och plats, och vi vet att det har påverkat många som på olika sätt tar sig fram genom staden. Lunds kommun arbetar för att du som rest och reser i spårvägsområdet ska komma fram på ett så bra och säkert sätt som möjligt. Nu går bygget mot sitt slut och vi vill veta hur du har upplevt framkomligheten under byggtiden. OBS! Enkäten är nu stängd.

2018-11-13

Mer jul i samarbete med Handelsföreningen

Lunds kommun och Handelsföreningen uppmuntrar handlare och andra näringsidkare att bidra till julstämningen genom att dekorera utanför sina lokaler utan att ansöka om tillstånd för markupplåtelse.

2018-11-06

För liftare Dalby-Torna Hällestad

Två lifthållplatser gör det lättare att lifta mellan Dalby och Torna Hällestad. Att åka tillsammans är ett komplement till kollektivtrafiken på platser där underlaget inte är tillräckligt för bra turtäthet. Initiativet kommer från boende i Torna Hällestad som också ser det som ett sätt att knyta nya kontakter.

2018-11-05

Tävling för skolelever om att synas i trafiken

Rita eller filma på temat ”synas i trafiken” och ”reflexanvändning”! Lärare och pedagoger i Lunds kommun kan anmäla sin klass eller en grupp elever till tävlingen. Det vinnande bidraget kommer att ligga till grund för nästa års synbarhetskampanj. Vi behöver ert bidrag senast den 21 december.

Oktober

2018-10-29

Konstlek på Mårtenstorget

Under november arbetar vi med att anlägga Mårtenstorgets nya konstlek; tre konstverk som tillsammans bildar en lekplats. Den danska konstnären Molly Haslunds förslag stärker Mårtenstorget som mötesplats, men blir också en ny entréyta till Konsthallen.

2018-10-19

Ny på- och avfart till E 22:an vid Ideon

(Uppdaterad 15 februari) En ny detaljplan kan göra det möjligt att bredda E 22:an på en begränsad sträcka och bygga ytterligare en på- och avfart. Syftet är att avlasta trafikplats Lund Norra och vägarna innanför den. Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna planen och skicka den vidare till kommunfullmäktige för beslut.

September

2018-09-26

Cykelställ i två våningar vid Lund C

Nu kan fler cyklar parkeras på cykelparkeringen vid Västra Stationstorget! Det nya cykelstället i två våningar är lätt att använda och betyder att kapaciteten fördubblats. Den 10 oktober tas de tillfälliga cykelställen bort längs muren utanför Klosterkyrkan.

2018-09-24

Ny fart för skola i Dalby

(Uppdaterad 20 november) Efter en kortare paus kan nu planarbetet för en ny skola i Dalby fortsätta. I en givande dialog med AAK, det företag som ligger granne med skoltomten, har man nu funnit en lösning för hur arbetet kan komma vidare.

2018-09-24

Intervjuer om gator, cykelvägar och parker

Nu genomförs tekniska förvaltningens årliga undersökning av vad lundaborna tycker om underhåll och skötsel av gator, cykelbanor, parker och grönområden.

2018-09-20

Ny plan för Idalagården i Veberöd

Idalagården i Veberöd kan komma att få en bredare användning än idag. Byggnadsnämnden har under tisdagen beslutat att undersöka om gården kan rymma även kontor och därmed ge mer plats till företagande i Veberöd.

2018-09-20

Radhus och lägenheter planeras i Vallkärra

Fler bostäder i Vallkärra kan bli möjliga genom en ny detaljplan. Det är vid Kävlingevägen i södra Vallkärra som nästan 60 radhus och lägenheter föreslås.

2018-09-13

Trafikantveckan inleds med gatumålning!

Natten till fredag 14 september målas asfalten på Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan. Motivet är inspirerat av övergångsställen och symboliserar Trafikantveckans fokus på fotgängare.

2018-09-07

Trafikantveckan 14-24 september

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. I år firas Trafikantveckan 14-25 september.

Augusti

2018-08-24

Lunds nya gymnasieskola blir grön och tillgänglig för hela staden

Förslaget för hur det ska se ut på platsen för Lunds nya gymnasieskola blir allt tydligare. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka planförslaget vidare på samråd.

2018-08-24

Lunds nya översiktsplan godkänd av byggnadsnämnden

Lund ska bli tätare, växa inifrån och ut och det ska bli möjligt att bygga 26 000 nya bostäder fram till 2040. De målen ligger fast menar byggnadsnämnden som under torsdagen beslutade skicka förslaget till ny översiktsplan vidare för beslut i kommunfullmäktige.

2018-08-14

Lunds cyklister samlar cykeldata

Vilka vägar väljer Lunds cyklister och känner de sig säkra när de cyklar? I september får lundacyklisterna chansen att delta i ett projekt där ny och smart teknik skapar bättre underlag för både trafikplanering och forskning. Du kan anmäla dig redan nu om du vill vara med och skapa framtidens cykelvägar!

Juli

2018-07-04

Lund bäst på hållbara transporter

Bäst igen - för tredje året i rad. Lunds kommun tog i dag emot priset som den kommun i landet som är bäst på hållbara transporter. Emma Berginger, kommunalråd (MP) tog emot priset på plats i Almedalen.

Juni

2018-06-20

Forskning och utbildning samlas i Forum Medicum

En planändring kan göra det möjligt att samla all utbildning och större delen av forskningen vid medicinska fakulteten i nya Forum Medicum vid Sölvegatan. Under hösten är det dags att tycka till om planerna.

2018-06-07

Nu startar planeringen av den sydvästra delen av centrala Brunnshög

Mellan 350 och 400 bostäder kan det bli när den sydvästra delen av centrala Brunnshög byggs. Nu startar arbetet med att ta fram en ny plan.

Maj

2018-05-21

Om växtlighet och framkomlighet

Under senvåren kommer årsskotten, som kan växa mycket på bara en vecka! Växtligheten ska inte tränga ut gångtrafikanter i gatan och sikten vid gathörn måste alltid vara god. Ur både ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv är det angeläget att hålla ordning på trädgårdens växtlighet.

2018-05-09

Grönt ljus för planerna i Brunnshög

Framtiden för centrala Brunnshög ser ljus ut. Nu har nämligen Lunds fått besked om att de två stoppade detaljplanerna för centrala Brunnshög kan vinna laga kraft.

2018-05-03

Ny möjlighet att tycka till om Lunds nya översiktsplan

De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och befolkningen kommer sannolikt att fortsätta att öka. Ett av målen i förslaget till ny översiktsplan är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta behovet.

April

2018-04-27

Var med och namnge gator i Södra Sandby

Stadsbyggnadskontoret och referensgruppen för namnärenden uppmanar dig som känner dig manad att komma med förslag på namn till gator i kvarteret Kryptan i Södra Sandby. Anledningen till namnsättningen är att vi bygger nytt i kvarteret och det kommer att skapas tre nya gator. Dessa behöver därför få namn inför adressättningen.

2018-04-20

Så ska Lund växa - förslag till ny översiktsplan

Lund ska växa med 26 000 nya bostäder fram till 2040. Främst genom att bygga tätare och genom att växa inifrån och ut. Det är grundtankarna i förslaget till ny översiktsplan som byggnadsnämnden nu har beslutat är klar för utställning.

2018-04-03

Förslag på stadsbusslinjenät 2023

Nu har du möjlighet att tycka till om Skånetrafikens förslag på det nya stadsbusslinjenät 2023, som har tagits fram. Förslaget innebär ändringar för stadsbusslinjerna i form av ett enklare linjenät med rakare linjer och en koncentration vid Lund C. Kollektivtrafiken behöver bli mer attraktiv för resenärer för att främja en hållbar stadsutveckling. Lundaborna har redan tyckt till en gång, men nu vill vi åter höra er syn på förslaget.

Mars

2018-03-23

Påskpynt och vårblommor

Vi pyntar för påsk och vår med pileägg och påskliljor. På Stortorget kan man krypa in i de större pileäggen eller ta en paus på de färgglada pallarna. Mindre pileägg har satts ut längs Lilla Fiskaregatan och 1 300 påskliljor ger färg åt staden.

2018-03-22

5–17 april stängs E22:an av för trafik

Efter påsk, torsdagen 5 april kl. 20, stängs motorvägen E22 av för trafik. Då rivs den gamla bron vid motorvägen och en ny bro skjuts in på plats. Arbetet tar två veckor att genomföra och tisdagen den 17 april öppnar E22 för trafik igen. Under tiden kommer det att bli störningar i trafiken och exempelvis persontransporter för elever kan bli försenade.

2018-03-20

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

Ombyggnaden av Clemenstorget är central i utvecklingen av Lunds stationsområde. Torget är också en betydelsefull mötesplats i stadskärnan. Mycket arbete görs för att träden på torget ska ha goda förutsättningar.

2018-03-19

Tyck till om kommunens åtgärdsprogram mot buller senast 15 maj

Nu har kommunen tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023. Som underlag finns den kartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016. Innan förslaget till åtgärdsprogram antas, vill vi så klart veta vad organisationer och medborgare i Lunds kommun tycker!

2018-03-19

Arkeologisk utgrävning i kvarteret Galten

Under vecka 12, 19-23 mars, påbörjas en arkeologisk undersökning i delar av kvarteret Galten inför arbetet med områdets nya detaljplan. Arbetet beräknas pågå ungefär en vecka och påverkar inte trafik eller framkomlighet i området.

2018-03-16

Ny entré till stadskärnan och fler bostäder i södra Lund

Nästan 600 nya bostäder i innerstadsmiljö kan bli resultat om planprogrammet för Söderport i södra Lund realiseras.

Februari

2018-02-16

Två förslag vidare för kvarteret Galten

Det är arkitektkontoren Marge och CF Møller som kommer att arbeta vidare med utformningen av kvarteret Galten i Lunds centrum.

2018-02-16

Nya bostäder i Nöbbelöv

Nöbbelöv i norra Lund kan få ett nytt bostadsområde. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att ta fram ett planprogram för ett område på båda sidorna av Kävlingevägen.

2018-02-16

Kultur, bostäder och idrott samsas runt Stenkrossen

Kvarteren runt Stenkrossen är nu redo för en stor förändring. Byggnadsnämnden har beslutat om samråd för förslaget till ny detaljplan för kvarteret Stenkrossen och Råbykungen. I området kommer välkända kulturverkstaden och EOS-hallen kvarstå men platsen kan nu också få ytterligare tillskott i form av framför allt bostäder, men även park och en ny förskola.

2018-02-14

Södra Sandby får offentlig toalett

2015 byggdes offentliga toaletter i Dalby och Veberöd. Nu är det dags för Genarp och Södra Sandby. För Södra Sandby finns förslag om att placera den nya toaletten vid busstationen, men vi tar emot synpunkter på placeringen till och med den 28 februari. Förslaget kommer även att stämmas av med övriga planer för området.

Januari

2018-01-23

Centralstation i traditionell bågform

Det blir team Elding Oscarson/C.F. Møller Architects som får arbeta vidare med utformningen av Lunds nya centralstation.

2018-01-19

Nya kontor vid Edison park

En ny detaljplan ska snart skickas ut på samråd av byggnadsnämnden. Tanken med planen är det ska bli möjligt att bygga kontor med 800-1000 arbetsplatser och att det även ska kunna bli restaurangen och annan service.