Så påverkas vägar och cykelvägar av fyrspårsbygget vid Klostergården

19 augusti, 2021

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund och en ny station vid Klostergården. Arbetet påverkar området kring Klostergården och Höje å.

Ett pågatåg kör förbi fyrspårsbygget i mars 2021.Bilden visar ett pågatåg som kör förbi bygget vid den blivande Klostergårdens station. Foto: Trafikverket.

Gång- och cykelpassagen stängd från 1 augusti 2021

En ny passage för gång- och cykeltrafik under spåren byggs i höjd med Nordanväg och Maskinvägen, cirka 50 meter söder om den gamla passagen. En järnvägsbro över vägen skjuts på plats i början av september. Den gamla passagen stängdes den 1 augusti och den nya kan preliminärt öppnas i början av 2022. Gång- och cykeltrafiken leds tillfälligt om till gång- och cykelvägen under järnvägen vid Ringvägen.

Vägar längs järnvägen påverkas

Även områdena på båda sidorna av järnvägen i Klostergården påverkas under byggtiden. Åkerlund och Rausings väg kommer att hållas öppen för trafik, men den kan påverkas i perioder. På östra sidan om järnvägen är gång- och cykelvägen mellan värmeverket och Källbygårdens koloniområde stängd. Vägen öppnas när stationen är färdigbyggd, preliminärt under 2022.

Ny passage för kollektivtrafik, gående och cyklister

I höjd med Höjeåvägen byggs en järnvägsbro över en väg där bussar, gång- och cykeltrafik ska passera. Bron byggs på uppdrag av Lunds kommun som senare ska bygga anslutande vägar på båda sidor om järnvägen. Järnvägsbron skjuts på plats i september 2021. Gräsplanen vid Fältharevägen är tillfälligt byggområde för arbetet med järnvägsbron och stationen. Ytan återställs senare.

Järnvägsbron över Höje å klar sommaren 2021

Arbetet med den nya järnvägsbron över Höje å pågår till slutet av sommaren. Vägen under bron på åns norra sida är stängd, och den kan öppnas först när arbetet är helt klart och marken är återställd, preliminärt i början av 2022. Gångstigen på den södra sidan av ån är däremot öppen.

Läs mer om fyrspåret mellan Malmö och Lund på Trafikverkets webbplats.