Nu gör vi staden vårfin!

26 april, 2021

Ett av de säkraste vårtecknen i Lund är när vintern städas bort från gator och cykelvägar. Målsättningen är att städpatrullen ska hinna med hela kommunen innan siste april.

På Hardebergaspåret, alldeles nedanför möllan i Södra Sandby, möter vi Johan Andersson. Han arbetar på serviceförvaltningen och har ett digert arbete framför sig i den gröna traktorn för att sopa gång- och cykelvägar i Lunds kommun. Först de östra tätorterna, sedan inne i centrala Lund.

- Tre veckor tar det nog, konstaterar Johan. Plus att det tillkommer arbete med mindre maskiner på vissa ställen, där jag inte kommer åt med traktorn.

Vårstädning av gång- och cykelväg

Stort slitage på borstar

Förutom att hålla rätt på trafiken, så att det inte stänket från borsten träffar fotgängare, cyklister eller bilister, gäller det också att hålla koll så att borsten inte trycks ner för hårt i marken – då slits den ut i förtid.

- Vi måste ändå byta, den håller inte en hel säsong, säger Johan medan han inspekterar att borstarna fortfarande är i gott skick.

För att hålla koll på borsten har Johan inte några elektroniska hjälpmedel utan tar hjälp av en vipparm, som sitter ovanpå fästet till borsten och visar när den är i rätt läge.

- Det fungerar bra, menar Johan.

Vårstädning av gång- och cykelväg

Tidskrävande arbete

På Lunds gator och en del av cykelvägarna är det Renhållningsverket som ansvarar för vårstädningen – ett arbete som tar närmare två månader att genomföra och som förstås kan försenas om vintern dröjer sig kvar. På hösten görs ett motsvarande varv för att ta hand om alla löv så att dessa inte korkar igen dagvattenbrunnar och orsakar översvämningar.

Men så här på våren är det förstås inte löven som är i fokus utan spåren av vinterväghållningen, vilket är viktigt både ur miljösynpunkt och för den allmänna trivseln – exempelvis är det svårt att åka rullskridskor om gångvägen är ostädad. Vårstädningen förhindrar också att det dammar eller sprids in i trädgårdar.

Samlar upp stora mängder

En del av miljöarbetet handlar därför om vilka material och mängder som används i halkbekämpningen och vinterväghållningen - det vill säga salt, saltlake, sand eller ersättning för sand.

- Vi samlar årligen upp mellan 1 500 och 2 000 ton bergkross, som sedan körs i väg och återanvänds som fyllningsmaterial i byggentreprenader. Vi använder bergkross på våra gator eftersom sand och grus är en ändlig produkt, förklarar Magnus Jönsson, som är driftingenjör på gatu- och trafikavdelningen på tekniska förvaltningen.

- Det ställs inga direkta miljökrav i uppsopningen men än att vi försöker minimera att det dammar.

Men det är inte bara grus som städas bort utan även annat skräp som ligger kvar efter vintern, inte minst nedblåsta grenar, vilket också är en värdeskapande åtgärd för att vår fina stad ska bli extra fin lagom till att träd och buskar börjar bli gröna!

 

Vårstädning av gång- och cykelväg

Vipparmen hjälper föraren att se när borsten är i rätt läge.  

Vem städar trottoaren?

Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanan framför fastigheten. Om det inte finns någon kantsten räknas en meter närmast tomtgränsen som gångbana.

Gångbanan ska hållas ren. Det innebär att skräp, ogräs och överbliven sand ska tas bort. Vintertid ska gångbanan hållas ren från snö och isfri. Snö och is får inte hindra framkomligheten.

 

Vårstädning av gång- och cykelväg

Vårstädning av gång- och cykelväg

Johan Andersson ägnar tre veckor i april åt att vårstäda gång- och cykelvägar. Stadens gator tar betydligt längre tid!