Nominera till årets stadsbyggnadspris

13 oktober, 2021

Det kan vara en större offentlig byggnad, ett privathus, en ovanligt vacker bro eller en nygjord plats. Kanske något helt annat?

Syftet med priset är att premiera arkitekter som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Du kan nominera byggnader och platser som har kommit till de senaste fem åren.

LÄMNA DITT FÖRSLAG SENAST DEN 15 NOVEMBER

Du kan också lämna dina nominering via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller som brev till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund. 

Tidigare års vinnare av stadsbyggnadspriset