Lekplatsen i Tunaparken öppnar tillfälligt

14 juli, 2021

Den 15 juli öppnas tillfälligt den nya temalekplatsen i Tunaparken. Mot slutet av augusti stängs lekplatsen igen i några veckor för installationsarbeten av belysning. Välkommen in!

Lekställning som påminner om det gamla Tunaslott som har stått i Tunaparken förut.

Det förlorade Tunaslottet har återuppstått som en lekställning på den nya temalekplatsen i Tunaparken. Foto: Karin Sjölin.

Arbetet med att anlägga den nya temalekplatsen är färdig, det som återstår är installation av belysningen. Lekplatsen öppnas därför nu tillfälligt under några veckor i juli och augusti. Lekplatsen kommer att blir helt färdig och öppnas permanent i slutet av september. Då ska även bollplanen vara färdigbyggd. 

Inför öppnandet har lekutrustningen och ytorna omkring besiktigats och godkänts för lek. Det ska vara säkert att vistas och leka på lekplatsen. På vissa platser finns det kablar i belysningsstolparnas fundament. Kablarna är inte strömförande. De gula plaströren skyddar både dig som vistas på lekplatsen, och kablarna som senare ska kopplas in. 

Staketavspärrningen finns kvar, men det finns fyra entréer till lekplatsen. Inom kort kommer även skyltar på plats som förtydligar var du kan komma in. Idrottsplanen och övriga ytor där det fortfarande pågår arbeten är fortsatt avspärrade med staket. 

Under den tillfälliga öppetperioden kommer vi att ha tillsyn av lekplatsen, vattna växterna och hålla rent. 

Välkommen in!

Relaterad information