Gatstensfynd blir del av Dalbys historia

11 januari, 2021

När parken och omgivande gator vid Trekanten i Dalby skulle byggas om gjordes ett spännande fynd i en av gatorna. Direkt under asfalten i Lundavägen hittades ett lager av gammal smågatsten med en inramning med storgatsten.

Riktlinjer för gestaltning av parken Trekanten i Dalby. Skissen visar en del av gestaltningsprogrammet för Trekanten.

Upptäckten av den gamla gatstenen har gjort att Lunds kommun tagit beslutet att återanvända gatstenen i Lundavägen-Tingsgatan. Det utökade arbetet försenar bygget, som nu kommer att pågå till och med april 2021. När ombyggnaden kan avslutas beror också på vintervädret.

Delar av Lundavägen och Tingsgatan stängs av

Stensättningsarbetet startar i början av 2021 och Lundavägen väster om parken samt Tingsgatan mellan Hällestadsvägen och Malmövägen stängs av. Vi monterar upp trafikskyltar på plats.

Stensättningen binder samman park, gator och byggnader

Gatstenen tillhör Dalbys historia. Placering av gatstenen blir dock inte exakt på samma ställe som tidigare. Den återvunna smågatstenen sätts istället i Lundavägens och Tingsgatans södra del, nedanför busshållplatsen och förbi Dalby Gästis infart, till Tingsgatans södra övergångställe. Stenbeläggningen, som täcker cirka 700 kvadratmeter, ska på ett vackert sätt binda samman parken Trekanten, gatorna och byggnaderna.

- När gatstenen sattes i början av 1900-talet byggdes inte körbanan med en lika stabil överbyggnad, eller grund, som idag. För att gatan ska klara en högre trafikbelastning behöver Markentreprenad, som utför ombyggnaden av Trekanten och gatorna kring parken, schakta bort massorna under vägen för att bygga en ny, stabil överbyggnad. Stensättningen under den befintliga asfalten är välbevarad och vi är glada över att den ursprungliga gatstenen kan återanvändas, säger Herman Friedländer, som är projektledare i Lunds kommun.

Busstrafiken

Bussen kör nu direkt på Malmövägen och passerar inte hållplatsen Prästgården som ligger på Lundavägen. Tillfällig busstation finns på Malmövägen söder om Trekanten.

Läs mer på skanetrafiken.se. 

Tillgänglighet för verksamheter

Samtliga verksamheter runt Trekanten kommer att kunna fortsätta bedriva sitt arbete under ombyggnaden. Det kan bli mindre störningar, men då försöker vi åtgärda dem så snart som möjligt.