Gång- och cykelpassagen vid Klostergården stängs 1 augusti

23 juni, 2021

Trafikverket bygger en ny passage för gång- och cykeltrafik under spåren i höjd med Nordanväg och Maskinvägen - cirka 50 meter söder om den gamla passagen. Den gamla passagen stängs den 1 augusti och den nya kan preliminärt öppnas i början av 2022.

Ett pågatåg kör förbi fyrspårsbygget i mars 2021.Ett pågåg åker förbi platsen där Klostergårdens station ska ligga. Foto: Trafikverket/NCC/AOL.

Gång- och cykeltrafiken leds tillfälligt om till gång- och cykelvägen under järnvägen vid Ringvägen.

En järnvägsbro över vägen skjuts på plats i början av september. Passagen är järnvägsbron ingår i Trafikverkets bygge av fyrspåret mellan Malmö och Lund.

Du kan läsa mer om fyrspåret på Trafikverkets webbplats.

Klostergårdens station tar form

Den nya stationen vid Klostergården får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med bänkar och vindskydd. De fyra spåren förbi Klostergården byggs i två etapper. De två nya spåren byggs nu på den västra sidan om dagens spår. När de är färdiga och i drift byggs de gamla spåren om.

Vägar längs järnvägen påverkas

Även områdena på båda sidorna av järnvägen i Klostergården påverkas under byggtiden. Åkerlund och Rausings väg kommer att hållas öppen för trafik, men den kan påverkas i perioder. På östra sidan om järnvägen är gång- och cykelvägen mellan värmeverket och Källbygårdens koloniområde stängd. Vägen öppnas när stationen är färdigbyggd, preliminärt under 2022.

Ny passage för kollektivtrafik, gående och cyklister

I höjd med Höjeåvägen byggs en järnvägsbro över en väg där bussar, gång- och cykeltrafik ska passera. Bron byggs på uppdrag av Lunds kommun som senare ska bygga anslutningar på båda sidor om järnvägen. Järnvägsbron skjuts på plats i september 2021. Gräsplanen vid Fältharevägen är tillfälligt byggområde för arbetet med järnvägsbron och stationen. Ytan återställs senare.

Järnvägsbron över Höje å klar i sommar

Arbetet med den nya järnvägsbron över Höje å pågår till slutet av sommaren. Vägen under bron på åns norra sida är stängd, och den kan öppnas först när arbetet är helt klart och marken är återställd, preliminärt i början av 2022. Gångstigen på den södra sidan av ån är däremot öppen.