Årets mobilitetsvecka uppmanar till lek och lärande, och till cykelpendling

13 september, 2021

Årets mobilitetsvecka startar på måndag, den 13 september – tre dagar tidigare än resten av EU går i gång med att fira European Mobility Week, som Lund deltar i. Det firas med en kampanj som uppmanar pendlare att ta cykeln till jobbet. Samt – med en avstängd gata som kan fungera som en extra skollokal.

Linnégatan stängs av

Mellan måndagen, den 13 september, och fredagen, den 24 september, stänger vi av en del av Linnégatan för biltrafiken. Linnégatan stängs mellan Östervångsvägen och Celciusgatan. Under europeiska mobilitetsveckan kommer gatan att användas för fri vistelse för alla och inte minst – som en extra skollokal för den intilliggande Lunds internationella skola, ISLK (International School of Lund). Lek och lärande prioriteras och alla har fri tillgång till de frigjorda ytorna.

Parkeringsförbud gäller på den avstängda delen av Linnégatan under mobilitetsveckan. Avstängningen berör inte några utfarter från närliggande fastigheter. Gång- och cykeltrafik har fri framkomlighet.

Fabelkaraktärer uppmuntrar till cykling

Under årets mobilitetsvecka sänds också en digital kampanj via kommunens sociala medier för att uppmuntra till hållbar pendling på cykel. Kampanjen är inspirerad av några välkända fabelkaraktärer, och riktar sig till pendlare som bor på cykelavstånd från Lund.

Se kartan

Nu när restriktionerna släpper och samhället börjar återvända till ett mer vanligt liv, så som före pandemin, uppstår mer rörelse – och goda chanser till mer cykling.

 

Vad är Europeiska mobilitetsveckan?

Mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att uppmuntra till hållbara resor och ett tillfälle att pröva olika sätt att använda gaturummet. Lunds kommun har deltagit i detta europeiska initiativ i drygt tio år. Lunds kommun jobbar aktivt med att främja hållbara transporter; deltagandet på den europeiska mobilitetsveckan är en del av detta arbete.