Vallkärrabäckens fiskar får ny stenbotten för att trivas

10 juli, 2020

I Vallkärrabäcken norr om Lund lever grönlingar och öringar. När den gamla bron över bäcken har rivits och en ny bredare vägtrumma kommit på plats, har fiskarnas livsmiljö stått i fokus. Inuti trumman läggs natursten och intill bäcken planteras nya vattenväxter.

Inuti  den nya vägtrumman över Vallkärrabäcken läggs natursten för att skapa en god livsmiljö för fiskarterna grönling och öring som finns i bäcken. Stenarna som ska läggas i Vallkärrabäckens trumma ska vara mjukt avrundade för att fiskarna ska trivas.

Vägtrumman är en del av ombyggnaden av Kävlingevägen - som bland annat får nya gång- och cykelvägar och en ridstig. Nu är den nya bron på plats och från den 13 juli ska trumman fyllas med sand, grus och runda naturstenar, för att fiskarna ska känna sig hemma. Den naturliga botten är dels anpassad för att grönling och öring ska få en god lekmiljö, dels ska den minska flödet vid högvatten.

Inget arbete när fiskarna leker

För att inte störa grönlingarna i bäcken fick arbetet med trumman endast utföras den 1 juni till 30 september. Under arbetet pumpades vatten över anläggningsområdet för att vattnet inte skulle grumlas. Vägtrumman utformades också så att fisk och bottenlevande djur kan vandra upp- och nedströms i vattendraget.

Vallkärrabäckens södra gren ligger i anslutning till Vallkärra norr om Lund och är ett biflöde till Önnerupsbäcken, som i sin tur är Höje å’s största biflöde.

Gräs och nya vattenväxter

Fredagen den 17 juli är vägen tänkt att öppnas igen. Då återstår arbete med vägräcken, sådd av gräs i slänterna och plantering av nya vattenväxter invid bäcken.