Utökade tider för ensamåkning med färdtjänst under sommaren

25 juni, 2020

Under coronavåren kunde Lunds kommun tillsammans med trafikföretaget Sverigetaxi erbjuda ensamåkning för färdtjänstresenärer under vissa tider på vardagarna. Nu under sommaren utökas tider till ensamåkning ytterligare.

Från och med måndagen, den 29 juni, i mån av plats, ska färdtjänstresenärer kunna boka ensamåkning när som helst på helgerna och under vissa tider på vardagarna.

Tider då ensamåkning inte är möjlig är följande: måndag till fredag, mellan kl. 07.00–10.00 samt mellan kl. 12.00–16.00. Övriga tider är det fritt fram att boka ensamåkning. Resenären får besked vid beställning av resan.

Möjlighet till ensamåkning beror på ändrade resmönster under sommaren och kan komma att ändras om resandet med färdtjänst ökar mer än förväntat eller om antalet tillgängliga fordon minskar. Resandet ses över kontinuerligt och denna sommartidtabell kommer troligen att ändras i samband med skolstart.